2020-1 Pátosz menedzsment

A tranzitblog téma 2020-1 száma Hornyik Sándor művészettörténész koncepciója alapján 2019 folyamán megrendezett beszélgetés-sorozat írásbeli dokumentációja. A sorozatra a tranzit. hu Rendszerváltások* programsorozata keretében került sor.

A művészettörténész a sorozat címét is adó fogalom mentén a televíziós “hét műtárgya” műsorokat és későbbi művészeti eseményeket (Kis Varsó és Erhardt Miklós) is megidéző beszélgetés-sorozat házigazdája volt, ahol kiválasztott művek mentén hívta beszélgetésre az alkotókat.

pátosz menedzsment egy nem létező fogalom, amely a pátoszformula és a dühkezelési terápia (anger management) fúziójából született. Az efemer fogalom egyik forrása tehát a pszichológiához és a szociálpszichológiához vezet, a másik pedig a művészettörténethez, konkrétan Aby Warburg munkásságához. Warburg egyik levelében a kultúra pszicho-történészeként írta le magát, aki azt vizsgálja, hogy az erős érzelmeket, a szenvedélyeket és a szenvedéseket, az eksztatikust és a tragikust megjelenítő vizuális toposzok hogyan vándoroltak át egyik történelmi-kulturális korszakból a másikba. A pátosz menedzsment ekként az ikonológiai módszer modernizálásaként és aktualizálásaként azzal foglalkozna, hogy az elmúlt száz évben a magyar vizuális kultúra hogyan élte meg a rendszerváltásokat, hogyan viszonyult az azok által felkavart ideákhoz és érzésekhez, és hogyan értelmezte át saját toposzait és pátoszformuláit. A beszélgetések során egyrészt arra keresnénk a választ, hogy a közelmúltban a magyar képzőművészet mely toposzai, milyen szimbólumai és allegóriái váltak aktuálissá, másrészt arra is, hogy mi történt ezekkel a toposzokkal a független magyar államiság évszázada folyamán. (Hornyik Sándor)

*Rendszerváltások
A tranzit. hu 2019-20 folyamán Rendszerváltások címmel eseménysorozatot indít, amely előadások, kiállítások, kutatási bemutatók, tematikus folyóiratszámok formájában azt vizsgálja, hogy a politikai fordulópontok milyen valós és szimbolikus változásokat hoznak egy adott korszakban. Miként élnek tovább nézetek és történetek a felszín alatt, hogy aztán egy másik rendszerben újrainterpretálva meghatározó narratívaként kerüljenek elő. A projekt számára kidolgozott vagy adaptált esettanulmányok az elmúlt száz év politikai, társadalmi és kulturális eseményeinek korszakonként változó, gyakran politikailag kisajátított és egymásnak ellentmondó értékeléseit mutatják be.

Tartalomjegyzék

tranzitblog téma 2020 -1

Pátosz menedzsment

Felelő szerkesztő: Hegyi Dóra

Szerkesztő / Szerző: Hornyik Sándor

Bús magyar sors (Hecker Péter: Izraeli drón a Hortobágy felett című festményéről)

Dózsa megkoronázása ( A Société Realista Dózsa című művéről)

A kinyerés mélységei (Gosztola Kitti a Kinyerés mélységei című művéről)

A szimbolikus formák festői romjain (Kósa János Felajánlás című festményéről)

A kulturális forradalomtól a múltfeldolgozásig (Katharina Roters és Szolnoki József Anamnézis című művéről)

Kultusztörténet és politikai ikonológia (Nemes Csaba: Horthy és Joyce című művéről)

© 2021 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány