Egy pályázat (dokumentáció) – I rész.

A Budapesti Corvinus Egyetem és a befektető WingProjekt 6 Kft. – mint az Egyetem új beruházásának létrehozói – 2007 elején megbízták a Kortárs Művészeti Zsűrit, hogy a Magyar Universitas Program keretében írjon ki pályázatot. A cél nagy méretű műtárgy/plasztika létrehozása volt az Egyetem új épületének Közraktár u. – Mátyás u. sarkán lévő visszahúzott, nyugati tájolású, kb. 30×10 méteres függőleges falfelületére. A kiírásra harminchat pályamű érkezett be. A Zsűri 2007 június 11.-én hozta nyilvánosságra döntését: a nyertes a KKIP -17-1 B08. számú, Corvinus 2007 című pályaművem lett.


A IX. kerület Építésügyi Hatósága a szobor kivitelezhetőségét – annak rendkívüli, három méterrel az épület fölé magasodó mérete miatt – építési engedély beszerzéséhez kötötte. A mű felszerelése a falra 2009 október 6.-án fejezdött be. A műszaki átadás-átvétel a hónap végén történt meg. December 16.-án végül az Építésügyi Hatóság megadta a használatbavételiengedélyt. Az eredményhirdetés és az elkészülés között tehát két és fél év (harminc hónap telt el).


 


 

A szobor magassági mérete alapján a wikipedia adatai szerint pillanatnyilag Európában holtversenyben egy franciaországi művel együtt a második helyen áll. (Sevillában van egy 40 méter fölötti alkotás.) A szoborhoz túlnyomó részben 4mm vastag acéllemez lett felhasználva. Az önsúly huszonkettő tonna. A statikai terveket Szabó András /System Steel/ készítette. Építész: Oláh M. Zoltán. Tanácsadók: Erőss János, Rajk László Kivitelezés/szerelés: Kállvas Trade/Varga István, Nagykálló.

Az világos volt, hogy az adminisztratív munkacím semmitmondó, a kész műre nem használható. Az elkészülés pillanatában megszületett az igazi cím, és rögtön kettő. Cím-alcím: Az Épülés Szelleme / Nagy Corvinus Napóra

Egy korábbi nyertes pályaművem viselte Az építés szelleme katedrális címet. (Ez adminisztratív okokból nem valósulhatott meg.) A mostani mű már nem csak az építészet szellemét igyekszik megjeleníteni, hanem a materiális építés mellett a szellemi, vagyis belsőépítés/épülést is – egyszerre. S mivel itt egyetemről, tehát képzésről/építésről van szó, ez a cím helyénvalónak látszik. Az alcímet praktikus használatra ajánlom, főként az egyetemi ifjúságnak. Az a nem tervezett tény figyelhető meg, hogy a kompozíció legfontosabb eleme, a harminchárom méter magas „pálca” napos időben pontosan, leolvashatóan mutatja az időt.

in memoriam / Néray Katalin (+2007), Vargha Mihály (+2010)
 

2 thoughts on “Egy pályázat (dokumentáció) – I rész.

  1. És ezt így most miért?
    in memoriam képzőművészet, építészet…

  2. @Mocker: Amennyiben az anyag közlésének körülményeire vonatkozott a kérdés, a válasz röviden az, hogy László Zsuzsa megkereste a blogot azzal, hogy Jovánovics Györgynek felvetette mint lehetséges megoldást a tranzitbloggal való együttműködést. Jovánovics György ugyanis szerette volna valahol megjelentetni a Magyar Universitas Program keretében megszületett művének a dokumentációját. Zsuzsa közvetítése nyomán a szerkesztőség elolvasta az anyagot, s mivel építészettel kapcsolatos tematikával kapcsolatos cikkek is megjelennek ebben az időszakban, azaz a felvetés témába vág, megszületett a döntés, miszerint a dokumentációt publikáljuk.

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány