A láthatatlan történet (II. rész)

Radó Sándor önéletírása, a Dóra jelenti először 1971-ben jelent meg és összesen hat magyar kiadást ért meg. A szovjet katonai cenzorok, a magyar pártvezetők beavatkozásai, rövidítései és alakításai nyomán keletkezett szöveget 2006-ban Radó nevelt fia, Dr. Trom András egészítette ki a korábban kimaradt részekkel. Természetesen az öncenzúrával a teljes kiadás sem kezdhetett semmit, de a kötet így is figyelemreméltó munka, sokak szerint Radó térképészeti tevékenységét mintegy kiegészítő írás. A Radó-féle szovjet atlaszok legnagyobb problémáját valószínűleg a propagandacélok nyomán fellépő történelemtorzítás jelenti. Ahogy a Szovjetunió területén egyesített, leigázott kisebbségek története az egységes szín mögött tűnik el, úgy vesznek el a térképész uralma alá hajtott térben az egyéni történetek is. Az önéletírásban viszont épp ezek az egyéni vonások erősödnek fel – színesen, de a gyakran tetten érhető és nyilvánvaló elhallgatásokkal együtt.


Csoszó Gabriella: szabad lapok/free copies, 2007


Az egyik bemutatott történettöredék egy olyan személy sorsához kapcsolódik, aki katalizátorként fontos szerepet töltött be a huszadik századi magyar művészettörténetben. Radó ifjúkori barátjáról, Konsztantyin Umanszkijról van szó, akinek ha teljes történetéből térkép készülhetne – természetesen soha nem készült – nemcsak a huszadik század első felének girbegurba sorsvonalait, de a „nagy történelmet” is jól illusztrálhatná.

Radó húszévesen, a Tanácsköztársaság után emigrál Bécsbe, ott szovjet megbízásból hírügynökséget alapít, Roszta-Wien néven, neki dolgozik egy ideig többek között Lukács György is. A bécsi társasági élet egyik ismert alakja, Xaver Schaffgotsch, a „vörös gróf” közvetítésével itt ismerkedik össze a mindössze tizennyolc esztendős csodagyerekkel, Konsztantyin Umanszkijjal, egy fiatal művészettörténésszel, akit maga Lunacsarszkij küld Bécsbe, hogy ott népszerűsítse az új orosz művészetet. Umanszkij, miközben könyve jelenik meg a Piper kiadónál Neue Kunst in Russland 1914-1919 címmel, a Roszta-Wien szerkesztőségi titkára lesz. Kassák MA folyóirata 1920 novemberében hívja meg Umanszkijt, tartson a magyar emigránsok számára előadást az orosz avantgárd törekvésekről. Umanszkij neve itt vésődik rá a magyar képzőművészet egyik mérföldkövére – igaz ugyan, hogy először a folyóiratban „K. Humanszkij” formában. A művészettörténeti irodalomban minden kutató – Forgács Éva, Passuth Krisztina, Botár Olivér, Bajkay Éva és mások – kiemeli az előadás sorsfordító szerepét. Umanszkij beszélt többek között Sevcsenko, Goncsarova vagy Rodcsenko művészetéről, de mondanivalójának lényege az orosz művészet anyagi és szellemi irányának – Tatlin és Kandinszkij művészetének – konvergenciájáról, illetve ennek akadályairól szólt. A művészettörténészek kiemelik, hogy Uitz Béla az előadás hatására megy 1921 januárjában Moszkvába, hogy onnét az új művészettel feltöltődve térjen vissza. Ezen a ponton Umanszkij eltűnik a magyar művészettörténet térképéről. Radótól azonban többet is megtudunk. 1921-ben Umanszkij elhagyja Bécset, elege lesz az újságírásból, visszamegy Moszkvába művészettörténésznek, ott találkozik vele Radó, aki Uitzhoz hasonlóan a Komintern III. Kongresszusára érkezik. Umanszkij bemutatja magyar barátját Majakovszkijnak és megmutatja neki az új köztéri művészetet: „Amikor először jártam Moszkvában, még láthattam az Umanszkij könyvében ismertetett hipermodern festmények nyomait az egyes középületeken, bár a Kreml falairól már eltűntek.” – írja Radó. Azután Radó meggyőzi Umanszkijt, térjen vissza Bécsbe, a Rosztához. Együtt utaznak ide-oda, persze inkognitóban, a vonatúton lókupeceknek adják ki magukat, természetesen csaknem lebuknak, atán Moszkvában együtt találkoznak először Leninnel.


Csoszó Gabriella: szabad lapok/free copies, 2007


Csoszó Gabriella: szabad lapok/free copies, 2007

A Dóra jelenti-ben Radó azt írja: „Umanszkij sorsa közismert: előbb szovjet sajtóattasé Rómában és Párizsban, majd szovjet külügyi sajtófőnök, azután egy ideig a TASSZ hírügynökséget vezette, később a Szovjetunió nagykövete az Egyesült Államokban, majd Mexikóban, ahol feleségével együtt repülőszerencsétlenség áldozata lett.” Az elmúlt években azonban azzal, hogy a szovjet levéltárak részben megnyíltak, újabb adalékok kerültek elő Umanszkij élettörténetéhez – amelyben 1921 után többé művészettörténetről szó sem esik. Kiderült viszont, Luncsarszkij után a külügyek irányítója, Makszim Litvinov vette pártfogásába, és hogy cenzorként a harmincas évek elején többek között fontos szerepet játszott az ukrajnai éhínség eltitkolásában.

Kamennij Moszt, azaz Kőhíd címmel tavaly jelent meg Alekszandr Tyerehov könyve  amelyben Umanszkij életének egy most nyilvánosságra került tragikus epizódja áll a középpontban. Umanszkij 15 éves egyetlen lányát 1943-ban a moszkvai Kamennij Moszton pisztollyal lelőtte Vologya Sahurin, a szovjet repülőgépgyártási népbiztos szintén 15 éves fia. Állítólag szerelmi ügy állt a háttérben, a gyilkosság közvetlen oka pedig az, hogy Nyina mégis a szüleivel akart Mexikóba menni. Ennek némileg ellentmondott, hogy a hídon ott állt még Anasztaz Mikojan – Sztálin jobbkeze – fia, a pisztoly tulajdonosa is. A vizsgálat során kiderült, hogy az elit iskola tanulói, a pártemberek gyermekei titokban a Negyedik Birodalom megvalósítását tervezgették, magukak náci rangokat osztogattak, és a szüleik halála utáni hatalomátvételről gondolkodtak. A szülőket végül nem büntették, Umanszkij és felesége a tragédia másnapján elrepült új állomáshelyére. Umanszkij Mexikóban hamar népszerűségre tett szert, néhány hónap alatt megtanult spanyolul. Repülőgépe 1945 januárjában különös körülmények között zuhant le. Temetésén a korabeli tudósítások szerint több tízezren jelentek meg.

Radó önéletrajzában azt írja, Umanszkijhoz élete végéig meghitt barátság fűzte.
 

© 2023 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány