Mi is a hadititok?

A kritikai művészet ma vagy a társadalmi elkötelezettség vagy a médium felől közelít a művészethez, vagy esetleg a kettőt kombinálja, mint Jacques Ranciere és Claire Bishop, akik tagadhatatlanul kritikusak a globális kapitalista kultúraiparral szemben, de még mindig nagyra értékelik az esztétikai kvalitást. De vajon ebben […]


Forradalom ötszáz példányban

A Tett című folyóirat, melyet Kassák Lajos 1915-ben alapított, művészeti és politikai szempontból egyaránt támadta a háború kultúráját: baloldali és társadalomkritikus hangnemben, újszerű szerkesztési móddal szólalt fel az első világháború ideológiája körül létrejött egyoldalú retorikával szemben. A Kassák Múzeumban rendezett kiállítás a Tett politikai környezetét […]


Még mennyi fasizmus? – Jonas Staal előadása

Jonas Staal gigaprojektjeiben a művészet és a politika összetett viszonyát elemzi, és olyan következtetéseket von le, melyek új fénytörésbe helyezik a demokrácia, az ideológia és a propaganda fogalmait. A rotterdami képzőművész május 23-án Budapestre látogatott, hogy arról beszéljen, miként érhetőek tetten a szélsőjobboldali nézetek és a fasizmus […]


A fasizmus egy hangos szó, de nem ér kívülről bekiabálni: interjú a WHW csoporttal és az Alertával

„Érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen lépéseket tesznek az államok, amikor szembekerülnek a fasizmussal, és érdemes emlékeznünk azokra a döntésekre, amelyeket az emberek ilyenkor hoznak. Hétköznapi emberek döntéseinek, megharcolt háborúinak, meghozott áldozatainak az eredménye, hogy ma azt mondhatjuk, hogy 1945-ben Európa népei legyőzték a fasizmust. Le […]„Megpróbálunk rendszerszinten gondolkodni” – interjú a posztkolonializmus filmklub szervezőivel

A Helyzet Műhely (HM) fiatal kutatókból és hallgatókból álló társadalomtudományos műhely, célja az, hogy a mai magyar helyzetet a mai magyar társadalomtudományban kevéssé jelen lévő baloldali kritikai szempontok bevonásával elemezze. A kelet-európai helyzeteket mint a globális társadalmi viszonyok részét vizsgálja, s az ezekről való tudást úgy […]


A „tárgy” először – beszámoló

Ennek a kétrészes posztnak az apropóját egy új média művészettel foglalkozó óra és egy konferencia adta, melyek a tárgy, tárgyiság, dologiság (thingness) kérdéskörével foglalkoztak, bár eltérő megközelítésben. Rajtuk keresztül a „dologiság” diskurzus két kortárs képzőművészeti – kritikai művészeti és új média művészeti – értelmezését igyekszem […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – ötödik rész

Előzőekben szó esett arról, hogy a bolsevizmus volt a francia forradalom örököse akkor, amikor a polgárság ezt a küldetést már elárulta mind a gyarmatosítással, mind a periféria parasztnemzeteinek elnyomásával. Tamás Gáspár Miklós kommunizmusellenességről szóló részletekben közölt tanulmányának utolsó fejezetében e gondolatmenetet folytatva rámutat:  a mai […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – negyedik rész

Az alábbi TGM posztból kiderül, miért olyan fontos a voltaképpeni (filozófiai) kommunizmus kapcsán felvázolt filozófiai jelleg, illetve fölvilágosodás emancipatorikus hagyatékának tudatosítása az antikommunizmusok kritikai vizsgálatában. A fasizmus, mint antikommunizmus esetében azért, mert a (filozófiai) kommunizmus radikális társadalomkritikát hordozó potenciálját felismeri, ezért át is értelmezi. A […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – harmadik rész

Mennyiben lehet párhuzamot találni a voltaképpeni (filozófiai) kommunizmus és az evangéliumok üzenetei között?  Miért téved Boris Groys mikor azt állítja, hogy a szovjet kommunizmus, valóban kommunizmus? A kommunizmusellenes kortárs beállítódás történeti eredőit vizsgáló cikksorozatunk következő posztjában TGM a kommunizmus, mint egyetlen sikeres kapitalizmuskritika filozófiai jellegét […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – második rész

Kevesen gondolnánk, hogy a létező szocializmus volt Kelet Európa egyetlen polgári korszaka. Tamás Gáspár Miklós antikommunizmusról szóló posztjainak következő részében a filozófiai kommunizmus történeti ellentmondásossága kapcsán a fölvilágosodás létező szocializmusbeli örökségéről értekezik mélyrehatóan. A tranzitblogon részletekben publikált tanulmány alábbiakban megfogalmazott egyik kérdésére   – ti. […]


TGM: It’s All Over Now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – első rész

Nincs kellő nagyságú, mozgósítható és tudatos tömeg a magyar közélet baloldali szegmensében. Pontosan mi blokkolja a társadalmi mozgósítás baloldali hagyományait? Tamás Gáspár Miklósnak a kommunizmusellenesség  jelenségéről szóló, tranzitblogon megjelenő bejegyzései egy összefüggő tanulmány részei. A részletekben közölt szöveg a kommunizmus mint szitokszó és a kulturális […]


A gondolatgerjesztő test. Politikum, társadalomkritika és testkultúra a Kassák Múzeumban

A Kassák Múzeum Elmozdulás: munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában című időszaki kiállítása valódi „kísérlet”, amennyiben megpróbálja komolyan venni ezt a sajnos közhellyé laposodott kifejezést. A tárlat nem arra kíváncsi, hogy a mozdulatban testet öltő önkifejezési forma művészet-e a szó polgári esztétikai vonatkozásában, hanem arra, hogy […]© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány