Kritikus tömeg: beszámoló a 2013-as Katalizátor-díj Nyitott Fórumáról

tranzit.hu által meghirdetett Katalizátor-díjra idén összesen 134 projektet jelöltek. A társadalmilag elkötelezett művészeti projektek számára kiírt Művészet kategóriában 64, az ilyen kezdeményezéseket „mozgató” Motor kategóriában pedig 70 jelölés érkezett. Január 17-én pénteken Nyitott Fórumot tartottunk a MÜSZI-ben, hogy a megjelent művészek, művészeti hallgatók, kulturális szakemberek és társadalomtudósok segítségével kialakítsuk a 2013-as Katalizátor-díj Művészet kategóriájának szempontrendszerét. A fórum által kialakított szempontrendszer alapján – a szintén a megjelentek által delegált – előválogatók a mai napon fogják kiválasztani azt a négy projektet, amelyek a leginkább megfelelnek a pénteken kialakított szempontrendszernek. A Művészet kategóriában továbbjutó négy jelölt közül Február 9-én a Trafóban tartott Díjátadón a zsűri választja ki a győztest.

Nyitott Fórum, 18.JPG

A Nyitott Fórum a kiválasztási folyamat részvételi lépcsője, ami megteremtette annak a lehetőségét, hogy a projektek értékelésébe ne csak a szakmai szereplők, hanem a tágabb közösség is beleszólhasson. A fórumon ennek megfelelően nem magukkal a jelöltekkel foglalkoztunk:Kezdésképp hat kiscsoportban, a moderátorok által bemutatott, már megvalósult külföldi példák megvitatásán keresztül azokat a szempontokat határoztuk meg, amelyek egy társadalmilag elkötelezett projekt értékelésénél eszünkbe juthatnak, majd egy többfordulós játékon keresztül azt döntöttük el, hogy melyik szempont milyen súllyal essen latba az előválogatás során.

Az egyik csoportban például a dialógusra épülő művészeti gyakorlatok egyik előfutárának tekinthető Suzanne Lacy közel tízéves projektjét elemeztéka résztvevők. A The Roof is on Fire (Lángoló háztető) című projektben Lacy és társai az Oakland fiatal afroamerikai közösségeivel kapcsolatban kialakult átpolitizált, sztereotípiáktól terhelt médiaképet kezdte ki. Workshopokkal, performanszokkal igyekezett hatni a többségi gondolkodásmódra, és ehhez egy az érintett csoportra jellemző közeget választott: egy parkolóház tetejét – ahol az akkori közvélekedés szerint „lövöldöztek és drogoztak”. Ehelyett a közönség üres autókat láthatott, ahol beszélgetéseket szerveztek a helyi afroamerikai közösség tagjaival. Itt tabuk nélkül beszélhettek saját családi és társadalmi helyzetükről, a közönség pedig az autók között járkálva, bekapcsolódhatott a beszélgetésekbe, minderről pedig dokumentumfilmet készítettek, abból a célból, hogy a közösségről valós médiaképet alakítsanak ki. A program részeként rendőröket is szembesítettek a közösségeket ért atrocitásokkal, így végső soron saját sztereotípiáikat bonthatták le a találkozások, beszélgetések során.

Nyitott Fórum, 2.JPG

A projekt értékelése során például kritikaként – egyszersmind a Katalizátor-díjjal kapcsolatban megfontolandó szempontként – merült fel, hogy maguk az érintettek a dokumentumfilm elkészítésének folyamatában már nem vettek részt, így a folyamat ezen lényegi részére már nem lehettek befolyással. Az viszont pozitívumként került a szempontok közé, hogy ez a projekt mindenféle intézményi háttér nélkül valósult meg. Ez utóbbi szintén bekerült a szempontok közé, ahogyan az is, hogy egy társadalmilag elkötelezett projekt a művészet határain kívül is tudjon működni, új tudásformákat hozzon létre, valamint kontextusában mutasson be problémákat, törekedjen azok okainak feltárására is.

 

A legfőbb szempont

A párhuzamosan folyó csoportmunkák során született sokféle értékelést a csoportok moderátorai háromnegyed óra elteltével 6 főszempont (folyamatalapúság, hozzáférés – részvétel, küldetés – relevancia, módszer – eszközök, kritikusság, kommunikáció) alá sorolták. Az este tétje innentől kezdve az volt, hogy ezek közül melyek számítanak majd inkább, és melyek kevésbé a jelöltek értékelésénél. A játék során az egyes főszempontok mellett több körben lehetett érvelni, az etapok végén pedig a résztvevők szavazómatricákkal jelezhették, hogy melyik szempontot érzik a legerősebbnek. A játék fokozatos bevonódást követelt: míg a résztvevő az első körben egy egyszerű szavazattal teljesíthette feladatát, a későbbiekben érvelnie kellett az egyes szempontok mellett. A fináléban hat fórumozó számára arra is lehetőség nyílt, hogy az általa legfontosabbnak tartott szempont mellett három perces szónoklatot tartson. A szónoklatok értékelésével alakult ki a végső erősorrend.

A fórumon megjelentek többsége a legfontosabbnak azt ítélte, hogy a projekt kritikus legyen a társadalmi problémák létező megközelítéseivel szemben, másodsorban a küldetés aktualitását, azaz relevanciáját tartották fontosnak. Harmadik helyen a hozzáférés szempontja végzett.

A mai napon a tranzit.hu irodájában tartandó előválogatáson a Fórum delegáltjai fésülik át és pontozzák a Művészet kategória jelöltjeit a Fórumon kialakult szempontrendszer szerint: azt elemzik, hogy a hat szempont milyen mértékben érvényesül az adott projektben, és minél több szavazatot kapott egy szempont a fórumon, annál nagyobb súllyal bír a projekt pontozásánál. Az előválogatáson a projektgazdák már nem vehetnek részt, ám az esemény a fórum résztvevői számára nyitott. Február 9-én a Trafóban már a zsűri fogja megvitatni, hogy az előválogatáson kiválasztott négy jelölt közül melyik érdemli a 2013-as Katalizátor-díjat.

Nyitott Fórum, 14.JPG

További képek a fórumról >>

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány