Fáziselmélet IV. / Fáziskésés

A meg nem valósult kiállítások, hiánykiállítások realizálásának diskurziv módja, melyet Menesi Attila [1-19] projektje kapcsán áttekintettem könnyedén párhuzamba állitható Hans Ulrich Obrist Agency of Unrealized Projects (AUP) kezdeményezésével. A meg nem valósult kiállítások iránti érdeklődés Obrist kutatásaiban, interjúiban egy folyamatosan jelen levő motívum. Everything You Always Wanted to Know About Curating című interjúgyűjteményében Ingo Niermann-al beszélgetve Harald Szeemann Der Hang zum Gesamkunstwerk (Kunsthaus Zürich, 1983) című kiállításával hozza kapcsolatba elhivatottságát a megvalósulatlan projektek iránt, melyet Jefferson Hack-al való beszélgetése során egy állandóan jelen levő “drive”-ként említ, mely interjúinak szerves részét képezi. Intenzív érdeklődése a megvalósulatlan projektek iránt egyrészt abból ered, hogy a tervek nyitott műként magukban hordozzák a továbbgondolás illetve a megvalósítás lehetőségét. A projektek  létrejöttének sokféle tényező szabhat gátat – utopikus jellegük, cenzúra, intézményi és gazdasági okok – azonban  megjelenítésük, diskurzusba való beágyazásuk értelmezhető egyfajta “reality production”-ként is (knowledge production kifejezéshez hasonlóan).

 NSZ_cikk4_kep1.jpg

© sesiodesign.com

 

 

Obrist érdeklödése a meg nem valósult projektek gyűjtése és realizációja iránt másrészt az építészeti tervek produktumként való prezentációjához köthető. Az építészetben maguknak a terveknek is van legitimitása megjelenésre kiállításokon, magazinokban, kiadványokban, s ezeken a csatornákon keresztül az építészeti diskurzusok aktív részét képezik. Így ezek a tervek egy transzparensebb, átjárhatóbb struktúra elemeiként a köréjük fonódó diskurzuson és a nyilvánosságon keresztül gyakran eljutnak a megvalósulási fázisba is. Felvetése szerint ez a modell működőképes lehetne a képzőművészetben is, ahol általánosságban a tervek nem alkotják a kiállítások, projektek látható részét.

 NSZ_cikk4_kep2.jpg“Unbuilt Roads” kiállítás, E-Flux © s3.amazonaws.com

 

Az Agency of Unrealized Projects (AUP) végül több éves tervezés után, ennek a felvetésnek egyfajta tesztplatformjaként jött létre az e-flux és a Serpentine Gallery kollaborációjában. A projektet egy kurátori testület – Julieta Aranda, Hans Ulrich Obrist, Julia Peyton-Jones és Anton Vidokle – jegyzi.

Az projekt elsődleges célja egy webarchívum létrehozása volt, ahova művészek, kurátorok szabadon feltölthetik a meg nem valósult terveket. Az AUP projekt kurátorai a tervek dokumentálása mellett projekteken, kiállításokon való megjelenítésre is törekednek. Erre egy kiváló példa a 2011-ben létrehozott ideiglenes iroda, ahol 107 projekt volt megtekinthető digitális archívum formájában, kapcsolódva Hans Ulrich Obrist és Guy Tortosa Unbuilt Roads: 107 Unrealized Projects kiállításához. Az AUP projekt következő állomása a Berliner Künstlerprogramm/ DAAD támogatásával jött létre 2012 őszén Berlinben, ahol a kerekasztal-beszélgetések és előadások fókuszpontjába a képzőművészeti tervek megvalósíthatóságának kérdése állt. Az Agency of Unrealized Projects adatlapja továbbra is elérhető, s a növekvő archívum kiválló referenciapont lehet a fiktív kiállítások további megvitatásához is. A projekt egyik nagy hátránya azonban az, hogy sajnos online formában jelenleg még nem lehet megtekinteni a projekteket, ami épp a projekt által felvetett transzparencia ellen dolgozik.

 NSZ_cikk4_kep3.jpgAUP, daadgalerie, Berlin © 4.bp.blogspot.com

 

 

 

 

 

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány