Dudás Barbara globalizáció és (kelet-közép-európai) kortárs művészet témában blogol

A március folyamán megjelenő bejegyzéseimben olyan esettanulmányok bemutatására vállalkozom, melyek a globalizáció és a kortárs – főként kelet-közép-európai – képzőművészet viszonyának megismeréséhez – egyben saját doktori kutatásomhoz – szolgáltatnak egyfajta értelmezési keretet, elméleti hátteret. A téma régión belüli viszonylagos feldolgozatlanságának okán igyekszem olyan példákat felsorakoztatni, melyek magyar nyelven eddig nem, vagy csak szórványosan épültek be a kritikai elméleti diskurzusba. Ilyen Arjun Appadurai indiai származású kultúrantropológus elmélete a globális kulturális áramlatok társadalomra gyakorolt hatásáról, valamint mindennek összekapcsolhatósága a posztkoloniális gondolkodással, továbbá a többek között Hans Belting neve által fémjelzett globális művészet fogalma, valamint az angol nyelv használatának problematikája a nemzetközi művészeti körforgásban.    

Reena Saini Kallat - Untitled (Map,Drawing), 2011.jpg

Reena Saini Kallat: Cím nélkül (Map,Drawing), 2011 Ι © www.oneart.org 

________

Dudás Barbara művészettörténész

2012 óta a bécsi Képzőművészeti Akadémia művészetelmélet intézetének doktori hallgatója, témavezetői: Sabeth Buchmann és Suzana Milevska

Kutatási terület: globalizáció és kortárs művészet, kelet-európa, társadalmi nemek

Elérhetőség: barbara.dudas(at)gmail.com

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány