A Privát könyvtár-sorozat első estje a Laborban

A Laborban jelentkező Privát Könyvtár program vizuális művészettel foglalkozó szakemberek privát könyvtárába enged betekintést. A sorozat előadói minden alkalommal egy-két számukra fontos, inspiratív erejű könyvet mutatnak be. A program nem titkolt célja, hogy a Könyvtér folyamatosan bővülő könyvtárának bővítéséhez ötletekkel szolgáljon. Legelsőként Ambrus Mária, Jászai Mari-díjas díszlettervező mutatta be aktuális olvasmányait.

Ambrus Mária építészmérnökként végzett a hetvenes években, ma már szinte csak díszlettervezőként dolgozik. Állandó szakmai partnere Zsótér Sándor rendezőnek. A beszélgetésre rövid bemutatót is hozott munkáiból, többek között az Operaházban bemutatott Haydn Orfeusz és Eurüdiké, avagy a filozófus lelke című operájához készült díszleteket, a Krétakör Bánk Bánjához a Vakok Intézetének szecessziós nagytermébe megálmodott szürkemarha-kompozíciót és a Kaukázusi Krétakör nézőtér-kettőzésre alapuló munkáit ismertette.

audio1

Építészi végzettsége ellenére – vagy éppen azért – Ambrus Mária számára a díszlet nem illuzionisztikus kulissza, hanem tárgy, amely közeget biztosít a színdarab megjelenítéséhez. Munkáiban a pontos megjelenítés, az akkurátus anyag- és térkezelés éppen olyan fontos, mint a technikai minőség. Nem véletlen, hogy legfontosabb inspirációs forrása mindig is a kortárs képzőművészet volt. Az Orfeusz és Eurüdiké számára készített kompozíciója Ulf Puder alkotásai nyomán született, s a síkbeli ábrázolt formákból, térbeli, megépített, variálható kompozíciót hozott létre. Legtöbbet a hozzá közel álló installációs művészetből merít. Ambrus számára egyedülállóan közvetlen kortárs művész, Mona Hatoum egyik munkájának hatása Koltes A néger és a kutyák című darabjának Kamrabeli újító szellemű díszletére.

A bemutatott könyvek a művészet és építészet, tér kapcsolatával foglalkozó katalógusok, monográfiák. Boris Groys Phaidonnál megjelent Ilya Kabakov-kötete mellett a londoni Hayward Galéria Psycho Buildings című 2008-as kiállításáról készült katalógussal foglalkoztunk a legtöbbet. Ambrus Mária Do Ho Suh, Rachel Whiteread és a kubai Los Carpinteros-csoport munkáit emelte ki, mint az építészeti szempontból leginspiratívabb alkotásokat.

audio2

A szerteágazó beszélgetés több oldalról világította meg az installációs művészet és a díszlet sokarcúságát, építészeti és az építészettől eltérő természetét. Környezetteremtő, kísérletező törekvéseiben mindkét művészeti ághoz szorosan kapcsolódik, ám sem az időtállóság tudata, sem a technikai korlátlanság nem támogatja. A díszlet magában kell hordozza saját szétszerelhetőségét, efemer voltát, s illúzió nélkül kell elfogadja, hogy nem szabadulhat a színházi tér illúzióra építő anyaghasználatától.

A bemutatott kötetek:

Groys, Boris, Ilya Kabakov, Phaidon

Pelzer, Birgit, Dan Graham, Phaidon

Mona Hatoum, Mona Hatoum, Phaidon

Ruggoff, Ralph, Rendell, Jane, Dillon, Brian: Psycho Buildings Artists Take On Architecture, Hayward Gallery, 2008.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány