Verseny és/vagy együttműködés? – Stepanovic Tijana szerint nem ellentétei egymásnak

Az együttműködésről és a versengésről való gondolkodást sok évtizeden keresztül egyfajta  „szépség és szörnyeteg” paradigma uralta, mintha ezek egymást kölcsönösen kizárnák. Van ebben kulturális mozzanat is, úgy tűnik, hogy Magyarországon a versenyről alkotott képet – teljesen érthető módon  még mindig meghatározza a szocializmus ideológiája, és negatívan befolyásolják a szabad versenyen alapuló piacgazdaságba való átmenet anomáliái.

katalizator_logo.png

Katalizátor-díj 2013 döntőbe jutott szereplői a kiértékelésen megfogalmazták, hogy a díjazás folyamatából adódó versenyhelyzet ellentmondásban van tevékenységük közösségi céljaival, a rivalizálás helyett pedig a tapasztalatcsere és az együttműködés szükségessége mellett érveltek. 2014-ben ezért kiiktattuk a Katalizátor-díj odaítélésének folyamatából a zsűrizést: a szolidaritásnak, a konstruktív interakciós helyzeteknek és együttműködéseknek igyekeztünk több teret adni a projektek kidolgozásának többlépcsős folyamatában. Mennyire kiküszöbölhető vagy elkerülhetetlen a rivalizálás a művészeti életben? A kreativitás, a művészeti gondolkodás vagy a művészet autonómiája ad-e kellő eszközöket ahhoz, hogy meghaladjuk a túlélésért folytatott harc törvényszerűségeit? A körkérdésre Stepanovic Tijana válaszol:

Az együttműködésről és a versengésről való gondolkodást sok évtizeden keresztül egyfajta  „szépség és szörnyeteg” paradigma uralta, mintha ezek egymást kölcsönösen kizárnák. Van ebben kulturális mozzanat is, úgy tűnik, hogy Magyarországon a versenyről alkotott képet – teljesen érthető módon  még mindig meghatározza a szocializmus ideológiája, és negatívan befolyásolják a szabad versenyen alapuló piacgazdaságba való átmenet anomáliái.

Én amellett érvelek, hogy a versengés az együttműködés egyik variánsa, nem pedig az ellentéte. Etimológiáját tekintve a ’kompetíció’ szó a latin ’con petere’ kifejezésből származtatható, eredetileg azt jelenti: másokkal együtt, másokkal versenyben törekedni valamire. Vagyis a versenytársammal (és semmiképp sem “az ellenségemmel”) közösen többet tudunk kihozni egymásból. Szerintem nagy hiba alábecsülni a konstruktív versengés hasznát, nem magát a versenyt kell kiküszöbölni, hanem a destruktív verzióját minimalizálni.

A legfontosabb és legkényesebb kérdés, mely mindezek mögött ott húzódik persze az, hogy vajon mit jelent a művészeti életben a siker és hogyan mérhetőek össze a különböző teljesítmények. Ez pedig nyilván sokdimenziós folyamat.

Összefoglalva, szerintem az a cél, hogy a konstruktív versengés feltételeit teremtsük meg (esélyegyenlőség, szabálytartás, kontrollálhatóság, tisztességes eszközök használata, értékelési kritériumok világossága stb.) és magunk is megtanuljunk konstruktívan versengeni, önfejlesztő versengőkké váljunk.  Ez mind a produktivitásunkra, mind a pszichés jóllétünkre pozitívan hat, ezért én boldog lennék, ha ebben mindannyian fejlődni tudnánk, ahelyett, hogy menekülünk a versengés elől.  

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány