Verseny és/vagy együttműködés? – Gróf Ferenc gondolatai

Miután egymástól elég távol álló művészeti tendenciákat vesz pergőtűz alá egy hiperreakciós kultúrpolitika, nincs mese, össze kell zárni a sorokat. Össze kell zárni a sorokat, de eközben nem lehet megfeledkezni a praxisok és világképek sokaságáról.

katalizator_logo.png

Katalizátor-díj 2013 döntőbe jutott szereplői a kiértékelésen megfogalmazták, hogy a díjazás folyamatából adódó versenyhelyzet ellentmondásban van tevékenységük közösségi céljaival, a rivalizálás helyett pedig a tapasztalatcsere és az együttműködés szükségessége mellett érveltek. 2014-ben ezért kiiktattuk a Katalizátor-díj odaítélésének folyamatából a zsűrizést: a szolidaritásnak, a konstruktív interakciós helyzeteknek és együttműködéseknek igyekeztünk több teret adni a projektek kidolgozásának többlépcsős folyamatában. Mennyire kiküszöbölhető vagy elkerülhetetlen a rivalizálás a művészeti életben? A kreativitás, a művészeti gondolkodás vagy a művészet autonómiája ad-e kellő eszközöket ahhoz, hogy meghaladjuk a túlélésért folytatott harc törvényszerűségeit? A körkérdésre Gróf Ferenc válaszol:

A művészet konfliktusok nélkül elképzelhetetlen. Többé-kevésbé elszigetelten működő, szoros érzelmi és szakmai kapcsolatokra épített művészeti közegben bizonyos ideig fenn lehet tartani egy kölcsönös megbecsülésre épülő viszonyrendszert, de a művészet nem konstans erőtér, nem öngyógyító biotóp. Ha elfogadjuk, hogy a gondolatok, ideák, mémek rivalizálnak egymással, akkor az ágenseik miért ne tennék ugyanezt? Természetesen vannak olyan pillanatok, mint például most, a 2010-es években Magyarországon, amikor nagyobb mértékű összefogásra van szükség. Miután egymástól elég távol álló művészeti tendenciákat vesz pergőtűz alá egy hiperreakciós kultúrpolitika, nincs mese, össze kell zárni a sorokat. Össze kell zárni a sorokat, de eközben nem lehet megfeledkezni a praxisok és világképek sokaságáról. Ez a szituáció pedig önmagában hordozza az eljövendő (értsd: a fel vagy megszabadulás utáni) konfliktusok csíráit. Miután a művészet messze nem autonóm, a kérdés fókuszát tetszőlegesen megváltoztathatjuk: ti mit gondoltok mennyire kiküszöbölhető vagy elkerülhetetlen a megalkuvás a művészeti életben? Ti mit gondoltok mennyire kiküszöbölhető vagy elkerülhetetlen a korrupció a művészeti életben? Pátosz, nárcizmus, reflektálatlanság, amnézia, apolitikus attitűd – gyorsan hosszúra nyúlik a behelyettesíthető szavak sora és a gép nem fogja kidobni a pertinens választ.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány