Tranzitblog nyílt szerkesztőségi ülés

2009. január 14-én nyílt szerkesztőségi ülést tartottunk a Laborban. A szerkesztőségi ülésen az eddigi működési elveket valamint véleményeket és változtatási javaslatokat vitattunk meg a jelenlevő olvasókkal és szerzőkkel. A közös gondolkodás érdekében az alábbiakban az elhangzottak rövid összefoglalását lehet elolvasni és kommentálni.


A szerkesztőségi ülésen megjelentek között egyöntetűen felmerült a  szabadon beküldhető anyagok publikálása iránti igény. Az évvégi képgyűjtő akció szellemében külön teret javasoltak megvalósítani különféle fotó, video és szöveges anyagok számára. Az anyagokat szabadon bárki feltölthetné, de mindenképpen szükség lenne valamiféle szerkesztésre a minőség érdekében. Szóba került az olvasótábor kérdése is. Elsősorban nem a laikus érdeklődők vonatkozásában, hanem a szakmai érdeklődők, a magyar vizuális kultúra online színterét aktívan alakítók tekintetében érkeztek nyitást és együttműködést szorgalmazó ötletek. Többféle tecnikai észrevételt kaptunk a blog felhasználóbarát jellegének erősítése érdekében; a koncepció tekintetében számos online médiumot javasoltak összehasonlítás szempontjából. Általában pozitív visszajelzéseket kaptunk működésünket tekintve, radikális arculatváltást senki nem javasolt, ugyanakkor elhangzott a blog-jelleg erősítése iránti igény.

2009 márciusától a blog átalakul, célunk a blogon megjelenő cikkek közötti tartalmi összefüggések elősegítése. Ez nem fókuszváltást jelent, hanem a szerzők közötti dialógus, a diszkurzivitás támogatását. Ennek egyik formája – az eddigi, egy személyre kialakított heti bloggerkedés helyett – a hosszabb távú, kollaboratívabb jellegű csapat munka kezdeményezése. Negyedévente egy négy főből álló szerzőcsapat – akik egyben szerkeszői munkát is végeznek – határozza majd meg a témákat és írja a bejegyzéseket; emellett létrehozzuk az ötletszerűen beküldhető anyagok szabad fórumát.

A nyilvános szerkesztőségi ülések mellett további offline eseményeket tervezünk. A blog kiemelt törekvése a szakmai részvétel és az együttműködésen alapuló  csapat munka támogatása lesz, melyben építünk eddigi szerzőink aktivitására. A blog generációs vállalkozás jellegének és interdiszciplináris szemléletmódjának a tudatosítása továbbra is fontos szempont marad.

A találkozón ismertettük a tervezett off line események alakuló félben levő koncepcióját is, melyek helyszíne a Labor lesz. A Labor működtetésében 2009-től a tranzit.hu is részt vesz.

Hegyi Dóra, Kozma Zsolt, Süvecz Emese

 

© 2023 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány