Megyei múzeumok hosszú éjszakája

A Múzeumok Éjszakáján, június 16-án, az OSA (Open Society Archives ) izgalmas dookumentumok sorát mutatta be a hazai megyei múzeumok helyzetéről. A kiállítás egyetlen napig tartott, s a dokumentumok egy része azóta sem volt hozzáférhető sehol. A tranzitblog most az OSA jóvoltából bemutat egy listát az összes hazai megyei múzeumi intézményről. Külön megjelölve azokat, amelyek veszélyben lehetnek. Azaz amelyeket most, a megyei intézmények települési önkormányzati kezekbe történő átadása során könnyen, ahogy a szakemberek fogalmaznak, egy mozdulattal be lehet zárni. A listát más dokumentumokkal is kiegészítjük: egy készülő törvénytervezet részleteivel és egy összefoglalással az országos múzeumi hálózatól.

NG_Scha_r01_forras_aranyosfodorka.blog.jpgSchaár Erzsébet “Utca” című szoborkompozíciója 1991 óta látható Pécsett, a Káptalan utcában, a számára tervezett kiállítótérben. Ki mondja meg, mikor “indokolt” valamit bezárni? ι © aranyosfodorka blog

Az OSA rögtönzött kutatóhelyet állított fel egyetlen napra, a Múzeumok Éjszakáján (A Múzeumok ÉJSZAKÁJA – Összeállítás a közgyűjtemények helyzetéről). A megyei múzeumok történetéről, mai helyzetéről,  költségvetési változásairól tettek közzé dokumentumokat, odaillesztve azt a levelezést is, amelyet az összeállítás készítői a múzeumokkal és a minisztériummal folytattak. Hallgatás, zavar, elterelés – többnyire ezekről árulkodtak a levelek. Pedig egyrészt közérdekű adatokról van szó, másrészt a transzparencia segíthetne. Például abban, hogy kiderüljön, mik is a tervek a megyei múzeumi és kiállítási intézményekkel. 

A megszűnéstől sokan tartanak, de mindmáig nem vált egyértelművé, be kell-e zárni valahol intézményeket, s ha igen, hol, melyeket. Hangsúlyozzuk: a mellékelt listán a piros kiemelések csak egy lehetőséget  jelölnek.  A „közérdekű muzeális kiállítóhelynek“ nincs gyűjteménye, egyszerűbb bezárni. 

Ám egy még nem jóváhagyott törvénytervezetben más időzített bomba is rejlik. A tranzitbloghoz eljutott tervezet 4. paragrafusa, amely „Muzeális intézmények működési engedélyének kiadása, módosítása, visszavonása“ tárgyában rendelkezik, elég tág teret hagy  a mérlegelésnek a gyűjteménnyel rendelkező intézmények esetében is. A tervezetet idézzük, szó szerinti közlésben. A kurziválás a (6) pontban tőlünk származik és éppen itt látjuk az egyik leginkább kérdéses pontot. Mit nevez a törvényalkotó indokolt esetnek, az nem világos. De ez már csak a folyamat vége, hiszen a tervezet alapján úgy tűnik, tényleg szinte bármiért bezárható lenne egy muzeális intézmény.

„(3) A működési engedély visszavonására akkor kerülhet sor, ha a) a muzeális intézmény fenntartója nem tudja biztosítani a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, vagy b) a fenntartó a muzeális intézményt a továbbiakban nem muzeális intézményként kívánja működtetni, vagy c) a fenntartó meg kívánja szüntetni a muzeális intézményt.
(4) Amennyiben a fenntartó nem biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a működési engedély visszavonására irányuló eljárást a miniszter hivatalból is megindíthatja.
(5) Amennyiben a fenntartó múzeum szakmai besorolású muzeális intézmény működési engedélyének visszavonását kezdeményezi, és a kulturális javak tulajdonosa a muzeális intézmények nyilvántartásáról szóló rendelet szerint alapleltárba vett kulturális javakat nem muzeális intézményben helyezi el, a miniszter szakfelügyeleti vizsgálatot rendel el.
(6) A szakfelügyeleti vizsgálatot lezáró jelentésben a szakfelügyelő indokolt esetben javaslatot tesz az általa meghatározott kulturális javak védetté nyilvánítására, vagy a kulturális javak múzeumi megőrzésére.“

A sajtóban sokszor megjelent, a megyei múzeumi hálózat a hazai kultúrkincs egy igen jelentős részének őrzője. Hogy pontosabb képet kapjunk erről, íme néhány adat.  
19 megyei múzeumi szervezet őrzi az ország műkincs állományának 42 %-át. A 19 megye összlakossága az ország lakosságának több mint háromnegyede, ennyi embert szolgál az a tárgyi és szellemi hagyaték, amelyet a megyei múzeumi szervezetek őriznek.
A rendszerváltás óta megfeleződött a megyei múzeumi szervezetekben dolgozó alkalmazottak száma. A megyei múzeumi szervezetek mintegy 23 millió műtárgyat őriznek 212 intézményben. A 2010. évben összesen mintegy 800 000 műtárggyal gyarapodott a megyei múzeumi hálózat gyűjteménye.
Mintegy 1300 fő dolgozik a megyei múzeumi szervezetekben, 50% diplomás, ezek kb. 40%-a tudományos fokozattal rendelkezik.

Az intézményi összetétel:
önálló gyűjtőterülettel és gyűjteménnyel rendelkező területi/városi múzeum: 96 db
megyeszékhelyi múzeum: 19 db
gyűjteménnyel rendelkező területi és/vagy települési múzeum: 77 db
önálló gyűjteménnyel nem rendelkező kiállítóhely: 116 db
A 19 megyei múzeumi szervezet összesen 345 db, kivétel nélkül műemléki védettséget (illetve néhány esetben helyi védettséget) élvező ingatlanban őrzi gyűjteményét. Ennél azonban több a tulajdonban lévő, illetve bérelt ingatlanok (raktárak) száma.
A megyei múzeumi szervezetek jelenlegi összköltségvetése nem éri el az 5 milliárd forintot. (Ez a Széll Kálmán terv költségvetésének egy huszada, vagy öt országos múzeum költségvetése. 2011. évi adat – a csökkentések eredményeképpen 2012-ben alig több, mint 3 milliárd forintnyi összegről van szó.)
A finanszírozás három forrása jelenleg:
állami szerepvállaláson alapuló (költségvetés)
pályázati alapú (2010-ben mintegy 5,3 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a megyei múzeumi szervezetekben pályázati forrásokból)
szakmai vállalkozási alapú
A 2010. évi összlátogatószám 2 188 971 fő – ezen belül a diáklátogatók aránya 60 és 26 % között mozog, átlagosan 45 %.

Az intézményi lista Excel formátumban tölthető le itt.

 

2 thoughts on “Megyei múzeumok hosszú éjszakája

 1. Az idézett tervezet szerint elég egyértelmű, mikor lehet bezárni a intézményt: ha a fenntartó úgy akarja.

  Érdekes lesz az a pillanat, amikor ez először bekövetkezik, s meggyőződésem: erre nem kell sokat várni.

  Mi lesz a műtárgyakkal? Hová kerülnek? Ki gondoskodik a védelmükről, megőrzésükről?

  Mennyibe kerül majd ez a gondoskodás?

  Mi éri meg jobban: a nyitvatartás vagy a bezárás?

  A gyakorlat majd választ ad.

  Van még lehetőség: kft-be szervezik az intézményeket, s azokat végelszámolják.

  Az alapítványokat megszűntetik szintén, a vagyonelszámolás nem nyilvános.

 2. A rossz nyelvek értékes, igen jó helyen lévő vidéki ingatlanokról is suttognak… meg zavaros átadás/átvételekről, ahol véletlenül elgurul valami, leesik a kamionról költözés közben stb. Hallottunk már hasonlót. Nagyon szomorú.

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány