Hommage a Bresson – (film =) kép – hang – mozgás – … / Meg nem valósult művek 3.0

Az egyik fő hagyományunkat jelentő Biblia keletkezéséről úgy tartják, sugallatok hatására készült írás. A művészettörténetben is talán van néhány szereplő, akiknek  a művei láttán vagy hallatán  hajlamos lehet az ember azt gondolni, mintha esetükben is előfordulhatott volna  valamiféle sugalmazás. Számomra  Robert Bresson filmrendező ezen alkotók legszűkebb körébe tartozik.  Talán mostanság, mikor viszonylag elgondolkodtatóbb heteket, hónapokat  élünk, épp megfelelő lehet az ő műveit is elővenni, leporolni, megnézni.

kép

Az itt szereplő Bresson hommage-aim közül a Felelés c. fotósorozaton látható, fényfoltokhoz hasonló geometrikus fényalakzatok gyakran előfordulnak R.B. filmjeinek folyosókon, termekben játszódó jeleneteiben is. A képek e mellett a Bresson által többször feldolgozott Dosztojevszkij művekre is utalnak; a fotókon mértani alakzatként megjelenő „szereplők” amolyan „Dosztojevszkij-féle-helyzetet” is megjelenítenek, mintha egy szereplőnek (pl. egy diáknak) kellene számot adnia tudásáról, tetteiről egy „felettes” személy (pl. egy tanár)  felé.

Szőke Ferenc: Felelés – Hommage a Robert Bresson (1/3), 2016
Szőke Ferenc: Felelés – Hommage a Robert Bresson (2/3), 2016
Szőke Ferenc: Felelés – Hommage a Robert Bresson (3/3), 2016

hang

„Bosnyák tér” („Adás”) Hommage a Robert Bresson, 2018

A „Bosnyák tér” egy képzőművészeti indíttatású projekt terve, amely keretében egy meghatározott földrajzi területen, egy adott időtartamban elérhető rádióállomás kerülne létrehozásra. A rádió kizárólag egyféle műsort sugározna: a Bosnyák téren lévő Szent Antal templomban elhelyezett mikrofonok által érzékelt hangok kerülnének élő adásban kisugárzásra az ez iránt érdeklődő rádióhallgatók részére. Az adó az adott időtartamban (pl. néhány hónapig, vagy évig) folyamatosan működne.  A mikrofonok által érzékelt, és az éterbe kisugárzott hangok talán némileg emlékeztethetnek R.B. filmjeinek jellemző háttér hang anyagára: többnyire csend, a templomtérbe beszűrődő közlekedés zaj, időnként ajtónyikorgás, a fémperselybe dobott aprópénz hangja, majd ismételt ajtónyikorgás, néha beszédhang, misék, harang-zúgások, de többnyire csend. (R.B. a XX. század első évében született, és az utolsó évéig élt.)   

mozgás

Az Eosz – Hommage a Robert Bresson felvétele során az eredeti szándékom csupán a napfelkelte sebességének rögzítése volt egy másik munkámhoz kapcsolódóan. Az eredmény végül egy kisebb történet lett, olyasféle, ami a legtöbb Bresson filmben – és a valóságban is igen gyakran, akár naponta – lejátszódik.       

Szőke Ferenc: Eosz – Hommage a Robert Bresson, 2’7″, 2016

Szőke Ferenc autodidakta módon, 2013-ban kezdett el képzőművészettel foglalkozni egy LUMU-s kiállítás hatására. Munkái döntően 5-10 mondatból álló tervek, leírások. Az elképzelt dolgok rendkívül egyszerűek, könnyen értelmezhetők, a szövegek által vízionált művek és projektek a befogadótól is közreműködést igényelnek. Legutóbbi, Kollázs c. kiállításán (Három Holló, 2020.01.14.- 2020.02.01.) a Felelés fotósorozat is szerepelt, az Eosz – Hommage a Robert Bresson pedig a 2019-ben megrendezett Faludi filmszemlén Animation/Experimental kategóriában II. helyezést ért el.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány