A művészet ellenálló ereje

Már régóta hiányoltam az olyan elemzéseket, amelyek az elmúlt másfél évtized új művészeti jelenségeire összefüggéseiben képesek reagálni. Épp a Belting által is felvetett probléma hívta létre Bourriaud relációesztétikáját, amelynek létrejöttét az indokolja, hogy a korábbi keret már nem illeszthető a létrejövő képhez. Ez a helyzet […]


AJÁNLÓ

Az én Tibetem Najmányi László író, képző- és színházművész havi rendszerességű műsorának témája ezúttal Tibet. Személyes élmények és kötődések alapján beszél Tibet múltjáról, vallási hagyományairól, kultúrájáról, művészetéről, a tibeti emberekről, Tibet és Magyarország szellemi kapcsolatáról, a kínai kormány terrorja elleni nemzetközi összefogásról, és bemutatja 2008-ban […]


Kísérlet a mindennapi valóság forradalmasítására

Áhítattal vegyes tiszteletlenség lesz úrrá rajtam Guy Debord 1967-ben Párizsban megjelent könyvének, A spektákulum társadalmának lapjait olvasva. Megint keresek valamit, nem egészen a filológiai felbuzdulás hajt (azt meghagyom későbbre – megrögzött újraolvasóként, azzal a megkésett felismeréssel, hogy hát mégis a re-kultúra gyermeke lennék!). A régen […]


A művészet már sekit sem provokál?

Ez a kérdés  Belting megfogalmazásában állításként hangzik el. Ez egyben jelzi a beltingi művészet-felfogás határait is. A könyv, amelyben a megállapítás szerepel A művészettörténet vége provokatív címet kapta, a benne olvasható tartalom viszont már nem annyira felforgató, mint amennyire az olvasó a cím alapján elvárhatná […]


© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány