Akciónap-reakció: beszámoló az októberi Akciónapról

Az októberi tranzit.hu Akciónapon nagyjából harmincan vettek részt. A találkozó legfőbb napirendi pontjai a belső szabályozás, a múzeumi törvény és a Műcsarnok voltak. Tervben volt a Múzeumi Negyed témakörének megvitatása is, melyre ez alkalommal mégsem került sor a témáért felelős személy hiányzása okán.

Az esemény a hagyományoknak megfelelően 18 órakor vette kezdetét. A napirendi pontok meghatározására a bemutatkozást és a szabályok ismertetését követően került sor. A végső napirend az információk és a technikai javaslatok után hét óra hét perckor került elfogadásra.

Az első napirendi pont megvitatása megközelítőleg húsz percen át tartott, a jelenlévők annak a 100-110 főnek a belső kommunikációjáról egyeztettek, akik részt vettek a korábbi Akciónapokon, és felkerültek a levelezőlistára is.

A második napirendi pont a múzeumi törvény volt. A résztvevők több mint egy órán keresztül vitatták meg a törvény kapcsán felmerülő őket is húsba vágóan érintő problémákat. A hozzászólók és a beszélgetőpartnerek egyhangúlag a törvénnyel szembeni fellépés szükségessége mellett érveltek, mely végül az AICA állásfoglalása formájában meg is történt néhány nappal később. Az est folyamán a szélesebb társadalmi párbeszéd beindítása céljából létrejött a 11 főből álló kommunikációs munkacsoport is.

Az utolsó napirendi pont a Műcsarnok volt. Az országgyűlés aznapi határozata alapján az intézmény az MMA tulajdonába került, melyet a jelenlévők a magyar kortárs művészet gyásznapjaként éltek meg. Az Akciónap utolsó harminc percében megfogalmazódott az igény a történtekkel szembeni állásfoglalásra.

A következő akciónap november 18-án lesz.

Kozák Tibor
aktivista

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány