Akciónap-reakció: beszámoló a szeptemberi Akciónapról

A szeptemberi Akciónapon kevesebb volt a vita, több volt a hallgatás, a hangsúly az információmegosztáson volt. Az eseményt megelőzően együttműködésbe kezdtünk A Város Mindenkié (AVM) aktivista csoporttal. Közösségszervezést tanulunk tőlük, és mentorálási együttműködést tervezünk velük.

Az AVM-mel való találkozót megelőzően összeállítottunk egy problémakatalógust az Akciónap működésével kapcsolatban, melyben a csoporton belüli generációs különbségek, az eszköztelenség, az online, illetve offline kommunikáció és a hatékony döntéshozatali stratégiák kérdésköreit érintettük. Miután ezt bemutattuk az AVM aktivistáinak, ők összeállítottak számunkra egy témalistát arról, hogy miben tudnak nekünk segíteni. A listára többek között felkerült a külső és belső kommunikáció, a moderálás, illetve a csoporttalálkozók differenciálása (például az operatív munkacsoport-találkozók és a stratégiai, szervezői találkozók szétválasztása). A szeptemberi akciónap első napirendi pontjaként erről számoltunk be.

A legutóbbi tranzit.hu Akciónap – AVM együttműködési találkozó szeptember 24-én volt. A találkozók nyitottak, a levelezőlistán követhetőek. Csatlakozzatok!

A második napirendi pont az online kommunikációra vonatkozó javaslatcsomag bemutatása és megvitatása volt. A javaslatcsomag négy pontban (belépési küszöb, hatékony kommunikáció, online moderálás, biztonság) járja körül az online kommunikáció kérdéseit. A javaslatok mentén újabb javaslatok, kritikák, észrevételek születtek, ezért az online kommunikáció teljes körű megvitatását elnapoltuk. A frissített javaslatcsomaggal hamarosan jelentkezünk.

A harmadik napirendi pont a Múzeumi Negyed munkacsoport beszámolója volt. A munkacsoport által tartott két előadásban a Múzeumi Negyed projekt történetéről, jogi vonatkozásairól, tartalmi részleteiről hallhattunk. A beszámolók alapján világossá vált, hogy a projektet – a szakmán belül is – óriási információhiány övezi. Elhangzott az is, hogy a felsőbb körökben zajló párbeszédek amellett, hogy semmibe veszik a szakmán belüli vitát, általános szintre viszik a múzeumok problémakörét. A szakértői reakciók semmilyen módon nem kapnak szerepet a döntéshozatalban, és lépésről-lépésre számolódik fel mindaz, ami egy múzeumot intézménnyé tesz. Egy víziószerű projektről van szó, melynek félünk a konkrét megvalósítási ütemezésétől.

A vita során operatív javaslatok is megfogalmazódtak: megegyeztünk arról, hogy a szakma egyetértésre jutását követően a Múzeumi Negyed projekt kapcsán nevesített problémákat a köz számára is érthető nyelvre fordítjuk. A problémák megvitatására olyan beszédmódot alakítunk ki, mely átüti az utca emberének az ingerküszöbét is. A szeptemberi Akciónapon végül megalakult a nyolctagú Múzeumi Negyed stratégia munkacsoport.

Az október 7-i Akciónap-reakcióval hamarosan jelentkezünk.

 

Menesi Luca

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány