Kedves művészeti egyetemisták, hallgató társaink, ébresztő!

A decemberi keretszámok ismét világossá tették, hogy a magyar kormány ellehetetleníti a művészeti felsőoktatás működését. Egyértelmű, hogy a minisztérium nem kíván a művészeti egyetemekkel érdemben foglalkozni, azokkal párbeszédet folytatni. A művészeti képzésnek,  mint olyannak, nincs létjogosultsága a hatalom szerint, a politika nem tartja legitim tevékenységnek; kommunikációjában és lépéseiben tagadja a „művészet csinálás” társadalmi hasznát, pusztán gazdag gyerekek játékszerének tekinti. A keretszámok ugyan már „nincsenek” – ennyit sikerült elérni a diáktüntetésekkel –  az egyetemek azonban súlyos pénzelvonásokat szenvednek el. Biztos költségvetési számoknak ugyan nem vagyunk birtokában, ám a tudomásunkra jutott adatok szerint a Képzőművészeti Egyetemnek 38%-kal csökkentették a támogatását. Egyértelművé vált, hogy egy ilyen nagyságú hiányzó pénzösszeget már nem lehet a WC papír vásárlásával és fűtetlen tantermekkel kompenzálni. A forráskivonások az óraadó tanárok elbocsátásával és a szakok megszüntetésével járhatnak. A színvonalas, kortárs tendenciákat is figyelemmel kísérő,  magyar művészeti felsőoktatásnak búcsút mondhatunk!

Megmagyarázhatatlan passzivitásunknak és a politikai aktivitásunk teljes hiányának köszönhetően kimaradt a művészeti felsőoktatás kérdése a közéleti diskurzusból. A legutóbbi felsőoktatási rendelkezések nem érintettek minket közvetlenül: 1., az államilag finanszírozott helyek nem hogy csökkentek a tavalyi évben, hanem nőttek, 2., a  hallgatói szerződés a mi életünkre már nincs hatással, ezért nem kezeltük súlyának megfelelően. A szolidaritás hiánya, valamint  az intézményi felső vezetés „csitítása” miatt nem kezdődött meg a művészeti egyetemek hallgatói önszerveződése. Hahás sejtek csak elvétve alakultak,késve kezdtünk reagálni a minket érintő intézkedésekre.

Helyzetünk egyre romlik, már nem csak az oktatás politika ámokfutása miatt vagyunk szorult helyzetben. A művészeti közegben való elhelyezkedés is nehézkessé vált a kormány kultúrpolitikai intézkedései miatt. Nekünk, művészeti egyetemistáknak kötelességünk harcba szállni! Helyzetünk nehéz, hiszen két fronton kell helyt állnunk, mind az oktatáspolitika, mind a kultúrpolitika színterén fel kell lépnünk a kormányzattal szemben!

Az MMA alaptörvénybe iktatása felett úgy hunytunk szemet mintha nem értenénk miről van szó. Egy ilyen intézkedés a művészeti autonómiát és  alkotói szabadságot veszélyezteti,  a jövőnket is befolyásolhatja az, ha nem vesszük észre, hogy egy kirekesztő politikát folytató, a nemzeti kultúrát önkényesen kisajátító szervezet válik az ország első számú, állami védettséget élvező, művészeti nagyhatalmává. Az MMA alapszabálya egyértelműen kimondja, hogy „szívesen segítene” a művészeti képzések, kiemelten a felsőoktatási intézmények működésében: „Az MMA tevékenységével segíti a művészetoktatást és a művészképzést, valamint a művészeti tárgyú tudományos tevékenységet és erre a célra tagjaiból oktatási, képzési, tudományos bizottságot hoz létre.” Nincs szükségünk az MMA segítségére, köszönjük szépen! Elég problémánk van a kéretlen segítő kezek nélkül is.

Ugyanakkor felvetődhet a kérdés, hogy most mikor financiálisan a csőd szélére kerültünk vajon mennyivel erősebb nyomást tud gyakorolni az MMA az egyetemek vezetésére? Míg a rektorok és gazdasági vezetők minden bizonnyal igyekeznek a lehető legjobb túlélési stratégiákat alkalmazni és diplomáciai eszközökkel tárgyalni a minisztériummal, addig nekünk diákoknak ennél radikálisabb, bátrabb véleménynyilvánításra és állásfoglalásra kell törekednünk! A kétféle ellenállásnak pedig támogatnia és kiegészítenie kell egymást!

Az eddigi hallgatásunkat nehezen lehet kimagyarázni. Nem álltunk ki a Nemzeti Galéria mellett, nem háborodtunk föl a pekingi kiállítás színvonalán, a Kerényi Imre-féle alaptörvény illusztrációk megrendelésén, még a Műcsarnok védelmében kevesen álltak ki, és akkor még nem beszéltünk egyéb művészeti ágak ellen intézett támadásokról.

Nyilvánvaló, hogy nem az elmúlt húsz év kultúrpolitikai törekvéseit kell szembeállítanunk a jelenlegi anomáliákkal. Az elmúlt húsz év politikájának köszönhetően távolodott el a művészetünk annak társadalmi valóságától. A továbbiakban számot kell vetnünk önmagunk és a rendszerváltás utáni művészet szereplőinek felelősségével. Művészetünk csak egy szakmai diskurzuson belül eredményes és kizárja a szélesebb közönséget a megértésből. A rendszerváltás után  nem alakult ki számottevő politikus, a társadalmi folyamatokra reflektáló, átütő erejű művészeti tevékenység. Nem léphetünk tovább anélkül, hogy ne látnánk mekkora jelentősége van korábbi tevékenységünknek a jelenleg kialakult helyzetben. Elszigetelődtünk a magyar társadalomtól és most azzal kell szembesülnünk, hogy nem véd meg minket a támadásokkal szemben.

Új felelős művészetet kell csinálnunk! Rendezőink ne csak Cannes-nak, képzőművészeink ne csak különböző biennáléknak készítsenek műveket, hanem a magyar társadalomnak! A politika közéletet jelent, a művész közéleti személyiség, s mi leszünk a jövő művészei és művészetközvetítői, bátran politizáljunk!

 

2 thoughts on “Kedves művészeti egyetemisták, hallgató társaink, ébresztő!

 1. Ki vagy te, szép szőke hercegem, aki ezt írtad?

  Eddig merre voltál?

  És most kitől mit vársz?

 2. Közben zajlik az élet, s mit olvasok az artportalon?

  “Erőss Nikolett, noha időszerűnek nevezte, keményen bírálta az SZM javaslatait: felhívta a figyelmet, egyelőre az sem tisztázott, kinek a nevében beszél az SZM. Ki a szakma?”

  Nos, ki a szakma?

  Mindenekelőtt tehát ez kellene tisztázni.

  Várom a tisztázó sorokat ( persze, hiába, tudom, de olyan optimista vagyok ).

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány