4/4 Autómontázs (Németh Hajnal)

Van Thomas Mitchellnek egy tanulmánya, amelynek már a címében is azt ígéri, hogy a 21. századi technikai sokszorosításról fog beszélni, Benjamin után szabadon: A műalkotás a biokibernetikus sokszorosítás korszakában. A magyar fordításból kimaradt egy nagyobb rész, melyben Mitchell példákat hoz a biokibernetikus sokszorosítás kortárs művészeti […]


3/4 Allegorikus fényképek (Hajas, Erdély)

Erdély Miklós: Fényképezni tilos, 1974 Walter Benjaminnak a német szomorújáték allegorikus természetéről írott értekezése, mely egyébiránt az allegória nevet messze túlviszi magán a művészettörténetben hagyományosan allegóriának nevezett képen, és már a jelentésétől megfosztott jel szinonimájaként érti, szóval Benjamin értekezése nem választható el attól a másik […]1/4 Szomorújáték, allegória (Walter Benjamin)

A következő néhány bejegyzésben, mely egy olvasónapló formáját ölti, azt taglalom, hogy „milyen vizuális formában és milyen tartalommal lehet manapság a bennünket körülvevő világról kritikusan gondolkodni”. Ám ezt a „manapság”-ot kiterjesztem a félmúltra, leginkább azért, mert érdekel, hogy bizonyos konceptuális művészek, illetve műveik milyen értelemben […]


© 2023 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány