4/4 Autómontázs (Németh Hajnal)

Van Thomas Mitchellnek egy tanulmánya, amelynek már a címében is azt ígéri, hogy a 21. századi technikai sokszorosításról fog beszélni, Benjamin után szabadon: A műalkotás a biokibernetikus sokszorosítás korszakában. A magyar fordításból kimaradt egy nagyobb rész, melyben Mitchell példákat hoz a biokibernetikus sokszorosítás kortárs művészeti reflexiójára, a laboratóriumokban elpusztult egerek emlékére állított ember nagyságú egérszobortól (Bryan Crockett Ecce Homo-ja  a tenger alá süllyedt szülőszobáig (Damien Hirst Love Lost című installációja). Ezek a művek kritikusan viszonyulnak a biokibernetikus sokszorosításhoz, és így vagy úgy, de emberi (vagy állati) testek módosulásáról, montázsszerű átalakításáról beszélnek allegorikusan kidolgozott módon. És bár a Mitchell által felsorolt művek valóban rendkívül aktuálisak, hiszen az ember által munkába állított legújabb sokszorosításról, a biokibernetikairól szólnak, de megkockáztatom, hogy Benjamin műve minden médium kapcsán újraírható – még azok kapcsán is, amelyek a modernizmus allegóriáiként régóta velünk vannak, bár a sokszorosítás nem jut róluk eszünkbe, és hétköznapi értelemben nem minősülnek médiumnak.


Marinetti, in his car, 1912

Ilyen például az autó. Ez a név az automobil lerövidítéséből jön. Az automobil (’önmozgó’) elnevezés egy eufemisztikus metafora, hiszen a fizika olyan dolgot nem ismer, ami magától mozog. Az ilyen elnevezések azonban nem hazugak, inkább nagyon is hasznosak, hiszen általuk képet alkothatunk arról és figyelmeztethetjük magunkat arra, hogy milyen (túlzó) reményeket tápláltak elődeink és táplálunk mi is a helyváltoztatással és annak energiaszükségletével kapcsolatban. (Sokat elárul, hogy minden nagyratörő álom ellenére a józan számítás megmaradt: azóta is lóerőben számolják az autók teljesítményét. Ez a tény legalábbis lehűtheti a kedélyeket az önmozgást illetően.) De mi köze az autónak a biokibernetikához? Nagyon is sok: az autó mint az ember egy kiterjesztése, protézise, megelőlegezi azokat a technológiákat, melyek látványosan beleépülnek az emberbe. Az autó ezekhez hasonlóan kiegészíti az embert, körülveszi, átmeneti helyként szolgál számára, felgyorsítja a haladását, és az autó által a tér összezsugorodik, besűrűsödik. Az autó hordozza az embert, ahogy a génjei is „hordozzák” az emberről szóló információt. Ha nem is olyan, mint az őssejt, de az autó a genetikus alapú mesterséges képalkotáshoz hasonlóan egy másik testtel ruházza föl az embert, ami által az eredeti test kimozdul a helyéből, újraalkotódik, artikulálódik, megváltozik az érzékelése, és az ember egy másik énképpel ruházódik fel.


Németh Hajnal: Összeomlás

Az embernek az autóval való összeépülése már korán reflexió tárgyává válik a huszadik századi művészetben. Emlékezhetünk, hogy az egyik legelső avantgárd irányzat egy autóbalesetnek köszönheti a megszületését, legalábbis Marinetti egy manifesztumbeli beszámolója tükrében. Az autó tehát emblémává vált, a futuristáktól kezdve a Pop artig sokféle megfogalmazásban volt látható, és olyan filmekben mutatták be nekünk az autó és az ember „organikus” viszonyát, „testi” kapcsolatát, mint Cronenberg Crash című mozija. Az autó tehát modern életünk allegóriája, és aki az autót színre viszi, legyen az képzőművész vagy filmrendező, annak számolnia kell ezzel a megterhelő jelentéssel. Németh Hajnal Összeomlás című hangos installációja számol ezzel a terheléssel. Itt is központi alakzat az autó, de megroppant, baleset utáni formájában. A mű címe túlmutat az összetört autón, és miközben azt allegóriaként állítja középre, rajta keresztül azokról beszél, akik benne ültek, legalábbis a sajátjukban, amikor balesetet szenvedtek. Németh interjúkat készített ezekkel az „összeomlott” emberekkel, és az interjúkat operalibrettóként használta. A megszületett párbeszédes áriákat autógyárakban, szerelőcsarnokokban, autóbelsőkben vették filmre, és a multimediális installáció részeként láthatók, hallhatók. Az installáció mediális összetettségében is felidézi azokat a szavakat, melyek egykor az operaformát szívesen alkalmazó barokk szomorújáték szótárát alkották: gyász, rom, hanyatlás, katasztrófa. Bár ennek a konceptuális installációnak a kritikai irányát nem nevezném könnyen dekódolhatónak, azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy allegorikus, ugyanakkor összetett módon beszél a saját gépében montázzsá vált ember traumáiról.
http://www.crash-passiveinterview.c3.hu/index_hu.html

5 thoughts on “4/4 Autómontázs (Németh Hajnal)

 1. Nekem igazán egyetlen hozzászólásom lenne: mindig csodáltam azokat, akik egy témát több helyen tudnak eladni.
  A maga posztdoktori OTKA ösztöndíjas témáját itt jól fel tudta használni.
  Ehhez gratulálok.

 2. Köszönöm a kommentet.
  Majdnem igaza van. Azzal a kis kiegészítéssel, hogy ebben a 2008-as beszámolóban, amire céloz, Németh Hajnal Összeomlás c. művéről még nem írhattam, továbbá Bálint Endre Vintage-beli kiállításáról sem. És nem írtam Erdély fényképéről, illetve a Hajas-Vető fotósorozatról sem. Való igaz, a német szomorújáték allegória-koncepciója megemlítődik – “eladásnak” nem nevezném.

  A többi, ahogy mondani szokták, stimmel. De azért a linket idemásolom. (Nem az Ön számára, hiszen Ön már túlvan az összehasonlítás nehéz munkáján.)
  real.mtak.hu/2483/1/50019_ZJ1.pdf

 3. @Müllner András:

  Semmi rosszalló nem volt a megjegyzésemben, tényleg csodálom azokat, akik olyan ökonomikusan tudnak bánni ismereteikkel, hogy sokfelé elosztva jelentetik meg.

  Nem lévén tudós (sem ), csak olvasója elsősorban az irodalomtudományi közleményeknek, ez föl szokott nekem tűnni.

  Ja, nem vagyok OTKA, de egyetemi intézetvezető, dékán vagy rektor sem. hogy az ilyenre hivatalból “ráharapjak”.

  Érdekes jelenségnek tartom.

  Az OTKA pályázata pedig – az összehasonlítás nehéz munkája ide terjedt ki – valóban a német szomorújáték volt.

  Ezen nincs mit szégyellni, ez van.

  Az kicsit sántít, hogy úgy próbálja beállítani a kommentemet, mintha arról írtam volna, hogy Bálint Endre vagy Németh Hajnal munkáit elemezte már a pályázatában, pláne úgy, hogy “tegnapelőtt” a “tegnapi” dolgokról írt, de ez szíve joga.

  Tiszta szerencse, hogy tanítványa sem vagyok.

 4. Ma a Gondolat-jel-ben meghallgattam a Németh Hajnallal készült interjút.

  Ebből az derült ki, hogy nagyszerű az együttműködése Peternák professzorral: még Nam June Paik-díjra is javasolta ( hogyan írta Nagy Edina: Nyuszi és barátai? ).

  Azt is megtudhattam, hogy nálunk sokkal demokratikusabb a képzőművészeti élet, mert a németeknél nincsen nyilvános pályázat Velencére, míg nálunk van.

  Arról is tudomást szerezhettem, hogy NJ még nem gyökerezett bele annyira a német művészeti talajba, hogy esélyes legyen egy velencei szereplésre ( mint mondta: nagyon sokan vannak a németeknél és nincsenek olyan jó munkakapcsolatai, mint itthon ).

  Még megtudtam, hogy a műve installációnak nevezhető és ő leginkább rendezője ennek, meg opera-librettó írója.

  Amit pedig még el lehet mondani róla, azt úgyis a teoretikusok fogják a tudomásunkra hozni.

  Amilyen kegyetlenül bunkó vagyok, nekem az Összeomlás Michael Douglas egyik legjobb filmje, amely – juj, nem szép ilyet mondani, de – többet mond el a fogyasztói társadalom (ön)pusztító tendenciáiról és alakzatairól, mint Németh Hajnal műve.

  A Falling Down egy mozi volt, s nem akart összművészeti lenne vagy mediális eseményként megjelenni, viszont brutálisan (köz)érthető képet festett az autóval/kólával/pénzzel és annak hiányával összenőtt, hazug társadalomról.
  Bele lehet süketülni még mindig, ha nézi az ember a majdnem két évtizedes filmet.

  Németh Hajnal műve inter/multimediális, polifón, de hangossága ellenére sem hallható, amit mond. Kivéve, ha az ember elolvassa a “kontextusteremtő” szakszövegeket a katalógusban és az elemzők tollából.

  Ez a különbség a multimediális mozi és a valódi ( mégha holywoodi is a ) mozi között.

  Másképpen: műalkotás és műalkotás között. De ne tévedjünk: a Falling Downt is kell és lehet magyarázni, súlyos szociológia, individuál- és tömegpszchológiai tanulmányok keretezhetik a filmet.

  De nem kell elmagyarázni az értelmét. A primér és buta befogadó – én! – meg tudja érteni. Ez nagy baj, nagyon nagy hátrány!

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány