TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – ötödik rész

Előzőekben szó esett arról, hogy a bolsevizmus volt a francia forradalom örököse akkor, amikor a polgárság ezt a küldetést már elárulta mind a gyarmatosítással, mind a periféria parasztnemzeteinek elnyomásával. Tamás Gáspár Miklós kommunizmusellenességről szóló részletekben közölt tanulmányának utolsó fejezetében e gondolatmenetet folytatva rámutat:  a mai […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – negyedik rész

Az alábbi TGM posztból kiderül, miért olyan fontos a voltaképpeni (filozófiai) kommunizmus kapcsán felvázolt filozófiai jelleg, illetve fölvilágosodás emancipatorikus hagyatékának tudatosítása az antikommunizmusok kritikai vizsgálatában. A fasizmus, mint antikommunizmus esetében azért, mert a (filozófiai) kommunizmus radikális társadalomkritikát hordozó potenciálját felismeri, ezért át is értelmezi. A […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – harmadik rész

Mennyiben lehet párhuzamot találni a voltaképpeni (filozófiai) kommunizmus és az evangéliumok üzenetei között?  Miért téved Boris Groys mikor azt állítja, hogy a szovjet kommunizmus, valóban kommunizmus? A kommunizmusellenes kortárs beállítódás történeti eredőit vizsgáló cikksorozatunk következő posztjában TGM a kommunizmus, mint egyetlen sikeres kapitalizmuskritika filozófiai jellegét […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – második rész

Kevesen gondolnánk, hogy a létező szocializmus volt Kelet Európa egyetlen polgári korszaka. Tamás Gáspár Miklós antikommunizmusról szóló posztjainak következő részében a filozófiai kommunizmus történeti ellentmondásossága kapcsán a fölvilágosodás létező szocializmusbeli örökségéről értekezik mélyrehatóan. A tranzitblogon részletekben publikált tanulmány alábbiakban megfogalmazott egyik kérdésére   – ti. […]


TGM: It’s All Over Now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – első rész

Nincs kellő nagyságú, mozgósítható és tudatos tömeg a magyar közélet baloldali szegmensében. Pontosan mi blokkolja a társadalmi mozgósítás baloldali hagyományait? Tamás Gáspár Miklósnak a kommunizmusellenesség  jelenségéről szóló, tranzitblogon megjelenő bejegyzései egy összefüggő tanulmány részei. A részletekben közölt szöveg a kommunizmus mint szitokszó és a kulturális […]


© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány