Szöveges és képes beszámoló a 2011-es Katalizátor-díj átadó eseményéről

A 2011-es Katalizátor-díjat motor kategóriában a Krétakör, újdonság kategóriában a Nemzeti Művészetért Alapítvány Napidíj című projektje kapta. Az alábbi beszámoló a zsürizés alatt, valamint a díjátadó eseményen készült fotókat és videókat, továbbá a zsűri indoklásának teljes szövegét tartalmazza. A zsűri tagjai: El-Hassan Róza képzőművész, Gagyi Ágnes társadalomkutató, Hegyi Dóra kurátor, Sőrés Zsolt experimentális zenész, Szoboszlai János kurátor, Turai Hedvig művészettörténész, Jelena Vesić kurátor (Belgrád). A díjazottak Komoróczky Tamás Golden Gólem-díja és a Strassz női képzőművész-zenekar Tiéd a dicsőség című exkluzív ajándékszáma mellett 500-500 ezer forintos pénzjutalomban részesülnek. Fogadást az anarchofeminista aktivista keszdeményezés, a Kakadu konyha adta.


NMA és a Golden Gólem-díj | fotó: Dennis Beviz


Krétakör és a Golden Gólem-díj | fotó: Dennis Beviz
  

 

 

A zsűri indoklása

A zsűri ebben az évben olyan projekteket kívánt díjazni, amelyek egyfelől releváns kérdéseket vetnek fel és határozottan állást foglalnak a kortárs művészet aktuális társadalmi kontextusával kapcsolatban. Megvizsgáltuk azt is, hogy hatással vannak-e szűkebb és tágabb környezetükre. Előnyben részesítettük azokat a jelöléseket, amelyek együttműködésre épülnek.

Motor kategória: Krétakör
A Krétakör a magyar alternatív színházi élet régi motorja. A Katalizátor díjat azonban nem ezért, hanem az elmúlt években végrehajtott átalakulása miatt ítéli neki a zsűri. A Krétakör
megújulása pozitív példa arra, hogyan képes egy kortárs művészeti projekt reagálni a megváltozott társadalmi, politikai környezetre. Modell értékű abból a szempontból is, hogy a művész-értelmiségi számára kötelező és elengedhetetlen, hogy erre a környezetre reagáljon. Másfelől a színház vezetőjének egyik legutóbbi nyilatkozata szerint a színházi szakma jelenleg olyan helyzetben van, hogy immár nem kerülheti meg saját koncepcióinak újradefiniálását. A zsűri azért ítéli követendőnek ezt a gondolkodást, mert ugyanezt a kényszert figyelhetjük meg a múzeumi, illetve a képzőművészeti intézményrendszer krízisének kapcsán is. A Krétakör igazgatója az adott művészeti ágat (itt: a színházat) sújtó intézményi, személyi és financiális kérdésekből kiindulva egy komplex kultúrpolitikai átalakulást sürget, amely átalakulás nem csak a színház, hanem – a zsűri megítélése szerint – a többi művészeti ág területén is elengedhetetlen.
 

Újdonság kategória: NMA Napidíj
A Nemzeti Művészetért Alapítvány (NMA) kortárs művészeti projektje, az NMA Napidíj a díjazás társadalmi gyakorlatát ironikusan és könnyedén kritizálja. A gesztus mégis több mint vicc; a napidíj köré olyan közösség épül, amely átdefiniálja a kortárs kultúrában és művészetben való részvétel és a társadalmi értékhierarchia fogalmát. Miközben kritizál egy normarendszert, és látszólag új javaslatokkal él, a projekt legerősebb aspektusa a kritika marad. A magyar művészeti közéletben ez a hang nem hagyományok nélküli, mégis a művészeti díjazás mai környezetében a konszenzus és relevancia legaktuálisabb kérdéseit teszi fel. Az NMA Napidíj a kortárs képzőművészet jelenlegi pozíciójának egyszerre szimptómája és kritikája. A díjazással egy kérdésfelvetés relevanciáját szeretnénk aláhúzni. A kérdés tudniillik az, hogy van-e a kortárs képzőművésznek a mai magyar kultúrában olyan súlya, ami egy értelmiségi szereptől elvárható.


Strassz koncert a díjátadón | fotó: Várnyagy Tbb

A Strassz koncertje során 50 db 500Ft-os bankjegyeket szórt a nézőkre,


Strassz koncert a díjátadón | fotó: Várnyagy Tbb

mely pénzt egyetlen szemfüles férfi vágott egyszemélyben és villámgyorsan zsebre…


Strassz koncert a díjátadón | fotó: Várnyagy Tbb

 
A Kakadu konyha bemutatkozó névjegye a Katalizátor-díj fogadásán | fotó: Pintér Gábor


A Katalizátor-díj zsűrije és a tranzit.hu stábja munka közben 2011 dec. 5, tranzit.hu iroda | fotó: Dennis Beviz

 


A katalizátorság 2011-es szempontjai, a zsűri jegyzete | fotó: Dennis Beviz

További képek: Facebook, tranzit.hu oldala

 Várnagy Tbb videója a Strassz koncertről

 

 

© 2023 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány