Féltve elengedett hagyomány és családi tűzfészekrekonstrukció – kiállítás az izraeli Petach Tikva Museum of Artban

Orit Hasson-Walder: Hebron: Create a House, Create a Family (videó, 2008)

Az otthon házai lakásokban élnek – ez a furcsa megszemélyesítés a címe egy felettébb izgalmas, csoportos tárlatnak, mely az idén 60 éves Izrael társadalmi DNS-ét igyekszik feltérképezni. A kiállító művészek a negyvenes ötvenes években érkező bevándorlók gyermekei és unokái, akik személyes és társadalmi feladatuknak érzik az elvesztett hagyományok és a világ más pontjain maradt gyökereik felkutatását, illetve bemutatását.

A petach tikvai múzeumban látható kiállítás az Izrael földjére költözött (menekült) családok múltjáról és jelenéről szól. Megértéséhez alapvetően tisztában kell lenni a cionizmus  hagyományokat és anyanyelveket elutasító hatásával és az itt született generációk ez ellen való küzdésével – vagy éppen ezzel való megelégedésével. A pszichológiai megközelítés alapja, hogy más nemzetekkel szemben az izraeliek nem kapcsolódnak szorosan a nyugati kultúrában megszokott széles és évszázados családi gyökerekhez, hanem a szentföldi homokban megkapaszodó új hajtások. Az otthonaikat elhagyni kényszerültek az új táptalajba való beilleszkedéskor részben, vagy egészben lemondtak az előző generációk kulturájáról és hagyományairól, azoknak csak szeleteit, egyes részleteit menekítve át a fiatal országba, az új haza álma követelte ezt a szakítást.

Rivka Potchebutzky Come to the Table (installáció, 2008)

Az elfeledett tudás utáni vágy és a rekonstrukció akarata, mely közös vonása a bemutatott művészeknek, mintegy pszichoanalitkus értékű – a művek a hagyományokat és a tudatosan elfeledett emlékeket igyekeznek újra megtalálni és felmenőik múltjuktól való eltávolodását megérteni. A téma több mint érdekes, hiszen egy személy identitása illetve szubjektiv lénye nagy részben családjának kulturájából és múltjából ered – az Izraelben született új generációk így merőben más alaphelyzetből és egy rendkívül heterogén környezetből indulnak életútjukra. Ezért szabadabbak és védtelenebbek egyszerre.

Ugyanezen az állandó dilemmán alapul az izraeli művészet gazdag komplexitása is. A világ négy sarkából érkező úttörők vére és hagyománya keveredett az évek folyamán, ezáltal teremtve egy teljesen sajátos környzetet,
Etty Abergel: Lighthouse (installáció, 2008)

amelyhez még erősen hozzájárul a politikai helyzet kényessége és az „én” és a „mások” állandósult összetett kérdésrendszere.

A kiállításra készült illetve arra összegyűjtött művek rendkívül heterogének: egyrészt az alkalmazott műfajokból (fotó, film, festészet, installáció, szobrászat) másrészt a szubjektív történetekből kifolyólag. A hetedik művészet, a film rendkívül fontos szerepet kap dokumentációs és reprezentációs jellegénél fogva a kiállításon – utóbbi nagy türelmet igényel a látogatóktól, és különböző installációs megoldásokban jelenik meg.

Yael Barlev: In- Depth Treatment (installáció, 2008)

A tárlat egyik legmeghatóbb és esztétikailag is tökéletes alkotása Yael Barlev In-Depth Treatment (Mélyreható-Kezelés) című szobainstallációja. A művész családja a 30-as években érkezett Lengyelországból Palesztina földjére, míg az ottmaradt rokonok a holocaust áldozatai lettek. A bemutatott installáció fehér monokróm munka, ebbe belépve a látogató furcsán steril, mégis az európai otthonokból ismert környezetben találja magát. A bejárattal szemben egy hátulról megvilágított papírfalon köralakú csipketerítők „repülnek”, jobbra egy kinyithatatlan fiókos szekreter áll, melyen egy hatalmas, üres papírtekercs fut végig,míg a bal oldali falból gyógyításra használt kis üvegcsék sorakoznak elő. A családi tárgyak hallgatagsága és dekorativitása, a lepecsételt emlékek és a vértisztításra használt orvosi üvegcsék rendkívül erősen fejezik ki a megszakadt gyökereket és az újrakezdést átélt családok pszichológiai állapotát.

A kiállításon felvetett téma egyébként már a kilencvenes évek óta rendszeresen megjelenik különböző művészeknél és csoportos tárlatokon – jelen bemutatás, Izrael állam 60. évfordulója alkalmából ismét ennek a személyes identitás keresés-kutatásnak egy újabb, igencsak elgondolkodtató állomása.

Stenczer Sári

Petach Tikva Museum of Art
30 Arlozorov street
Petach-Tikva, Izrael

Nyitva:
2008 február 21 – május 10
kedd, csütörtök: 16:00-20:00, hétfő, szerda, szombat: 10:00-14:00
Résztvevő művészek: Ester Cohen | Yehuda Porbuchrai | Yael Barlev | Rivka Potchebutzky | Netta Liber-Sheffer | Michal Aviad | Orit Hasson-walder | Yifat Laist | Elina Rom-Cohen | Tamir Zadok | Ido Haar | Etty Abergel | David Ofek | Shuli Nachshon | Nissim Dayan
Kurátor: Anat Gatenio

Vonatkozó linkek:

Herzliya Museum of Contemporary Art

The Center for Contemporary Art, Tel Aviv
Museum of Art Ein Harod
The Israeli Center for Digital Art

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány