Béke 12 szereplővel

Múlt héten volt a Trianoni Békeszerződés aláírásának 95. évfordulója: a tranzit.hu Emlékek háborúja című projektjének részeként áprilisban hét középiskolai történelemtanár és öt művészeti szereplő részvételével, Kispál Gergely (színművész) és a Tehnica Schweiz közreműködésével játszottuk újra a Trianoni béketárgyalást a berlini Planpolitik által kidolgozott tervjáték alapján. Most ennek a programnak a dokumentációját tesszük közzé.

Az volt a célunk, hogy az emlékezetpolitikai kérdések megvitatásához egy részvételi formát találjunk. A tervjáték mint forma egy olyan szerepjáték, amelyben a résztvevők egy pedagógiai célzattal leegyszerűsített döntéshelyzetet játszanak el. A projekt egy módszertani kísérlet a politikai nevelés bevezetésére egy olyan játékos formában, amely elhallgatás és elfojtás helyett a történelmi tények kritikai olvasatát és a revizionista és soviniszta érzelmek fiktív átélését  teszi lehetővé. A projektben közreműködött a Technica Schweiz (László Gergely, Rákosi Péter) művészcsoport is, akik a kétnapos játék színrevitelét és dokumentációját tervezték meg.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány