KATALIZÁTOR-DÍJ 2014: 2.000.000 Ft a szakmai minimumért

 

katalizator_blogcover.jpg

A Katalizátor-díj idén teljesen átalakul! Itt az alkalom, hogy te mondd meg, mire költse a tranzit.hu a Katalizátor-díj költségvetését! Az idei év hívószavai az önkormányzatiság és a szakmai minimum: bármilyen kortárs képzőművészeti szereplő jelentkezhet egy maximum 2.000.000 Ft költségvetésű projekt ötletével, amely a kortárs képzőművészeti szakma önrendelkezését segíti elő. 2014. december 15-ig küldd el projekt javaslatodat az office@tranzitinfo.hu címre! Az ötleteket december 19-én mutatjuk be a tranzit.hu nyitott irodájában.

A tranzit.hu 2010-ben alapította a Katalizátor-díjat, hogy évente felhívja a figyelmet a magyarországi kortárs művészeti színtér azon szereplőire, akik tevékenységükkel katalizátor szerepet betöltve segítik a kritikai gondolkodás és gyakorlat kibontakozását. 

Idén szakítunk azzal a hagyománnyal, hogy már elindított vagy befejezett projekteket díjazunk egy zsűri döntése alapján. A díjjal most egy kollektív alkotói/gondolkodási folyamatot szándékozunk beindítani, és az ebből kibontakozó közös projekt megvalósulását tesszük lehetővé. Olyan projektek kidolgozására várunk ötleteket, amelyek a kortárs képzőművészeti szakma önrendelkezését segítik elő.

Az elmúlt évek díjazottjai olyan személyek vagy csoportok voltak, akik/amelyek intézménytől függetlenül vagy annak keretei között aktívan részt vettek és azóta is részt vesznek a kultúráról alkotott kép formálásában, kritikusan szemlélve annak társadalmi és politikai beágyazottságát. A nyeremény a meghirdetett két kategóriában egyenként 500.000 Ft volt, amelyet minden évben más művész által kigondolt díj egészített ki. A díjakat évente egy ünnepélyes eseményen adtuk át. Eddig díjban részesült a Liget Galéria (2010), a Crosstalk Video Art Festival (2010), a Krétakör (2011), a Nemzeti Művészetért Alapítvány (2011), a Lumen Zöldséges és Közösségi Szolgáltató (2012) a Hallgatói Hálózat (2012), a Hiányzó Padtárs részvételi színházi program (2013) és a Gallery 8 (2013).

Az utóbbi három év katalizátorait nem csak a kortárs képzőművészet területén kerestük, azzal a céllal, hogy egyéb kulturális és aktivista gyakorlatok tapasztalatait állíthassuk inspiráló példaként a képzőművészeti élet résztvevői elé. Idén azt érezzük szükségesnek, hogy a – továbbra is tágan értelmezett – képzőművészet eszköztárát erősítsük, és e színtér aktuális helyzetén, lehetőségein gondolkozzunk.


A 2014-es Katalizátor-díj (pályázat) hívószavai az önkormányzatiság és a szakmai minimum.
 

Projekt ötletek leadási határideje: 2014. december 15.
Leadás módja: az office@tranzitinfo.hu címen

Idén a Katalizátor-díj megvalósításának 2.000.000 Ft-os költségvetéséből – a két díjkategória 1.000.000 Ft-os keretét kiegészítjük 1.000.000 Ft-tal – nem meglévő projekteket díjazunk, hanem új, modellértékű projektek létrejöttét ösztönözzük. Beépítve a témafelvetésbe és a döntési folyamatba a képzőművészeti szcéna szakmapolitikai öntudatát segítő Akciónapok tanulságait is, továbbá folytatva a tavalyi évben elindult részvételi eljárást, az érdeklődők és a résztvevők közösen döntik majd el fórumokon és workshopokon, hogy mely projektek jussanak a megvalósítást segítő forráshoz.

Modellek, víziók, utópiák támogatását különösen fontosnak tartjuk egy olyan időszakban, amikor a művészeti életben is manifesztálódik, hogy ma Magyarországon szakmaiság helyett autoriter politika dominálja a közélet megnyilvánulásait. Ennek a szemléletnek megfelelően működnek az intézmények, megszűnt a kritikai, kísérletező, és kérdéseket feltevő kultúra támogatása, a progresszív szakma „földalatti” működésre kényszerül.


A folyamat:

Első lépés
Projekt-ötletek összegyűjtése
Bármilyen kortárs képzőművészeti szereplő (művész, kurátor, munkacsoport stb.) jelentkezhet egy maximum 2.000.000 Ft költségvetésű projekt ötletével. Ez lehet nyugdíjpénztár, tv-csatorna, segélyalap, kiadvány, plakát akció stb. – további inspirációként lásd a tranzit.blog.hu Szakmai minimum című cikk-sorozatát. 2014. december 15-ig küldd el projekt javaslatodat az office@tranzitinfo.hu e-mail címre, amely tartalmazzon egy maximum 1.500 karakter terjedelmű leírást (cím, megvalósítás műfaja, illetve formája, költségvetési keret) és egy maximum 10 Mb méretű képanyagot vagy egy maximum 1 perces videót. Az e-mail tárgya “Katalizátor-díj 2014” legyen!

Második lépés
Az ötletek bemutatkozása 2014. december 19-én egy részvételi fórum keretében történik. A beküldött ötleteket az ötletgazdák néhány percben prezentálják, majd a jelenlévők –a résztvevők és az érdeklődők – kiválasztják azt a minimum 5, maximum 10 ötletet, amelyek megvalósulását leginkább támogatják. A fórumon már keressük a közös nevezőt és az egymást erősítő irányokat a javaslatok között. Facebook esemény

Harmadik lépés
Az ötletek kidolgozása
2015. januárjában a közösen kiválasztott javaslatok képviselői és munkacsoportjai nyitott workshopokon, egymást segítve, együttműködéseket kialakítva, kidolgozzák az ötletüket. A cél a megvalósításhoz szükséges tartalmi és gyakorlati elemek közös végiggondolása, kidolgozása, amelyeket a február 23-i közösségi eseményen mutatnak be a munkacsoportok.

Negyedik lépés
Közös döntés a költségvetés felhasználásáról 
2015. február 23-án a Trafó Kortárs Művészetek Házában a workshop résztvevői bemutatják a kidolgozott javaslatokat, és a jelenlévőkkel közösen döntenek a költségvetés felhasználásáról. Reményeink szerint erre az alkalomra a különböző ötleteket sikerül egy közös projektbe egyesíteni, vagy olyan lehetőségekké alakítani, melyek között nincs szükség versengésre.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány