Welcome home

Poszt-Airbnb és a 2008 utáni lakásviszonyok

Dolgozz otthonról, vagy a munkakörnyezeted nézzen úgy ki, mint az otthonod! A millenniumot követő évtizeddel feljövő kreatív osztály munka- és életszervezése (ha van még értelme a megkülönböztetésnek) eddig nem látott mértékben épít az „otthonosság” pszichogeográfiájára, jelentsen az egy süppedős kanapét, egy kávéfőzőgép mellé állított pingpongasztalt […]


© 2021 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány