Sugár János: PST könyvbemutató és az œuvre című munka kiállítása

Időpont: 2017. március 14., 19 óra
Helyszín: Majakovszkij 102, a tranzit. hu nyitott irodája, Király utca 102., I/1.
A kötetet bemutatja: Hock Beáta, kultúrtörténész
Az œuvre megtekinthető: 2017. március 18-ig, bejelentkezés alapján az office@tranzitinfo.hu címen.

A tranzit. hu gondozásában megjelent PST (Public – Street – Tactical) Sugár János public art tevékenysége című magyar-angol nyelvű kiadvány egyszerre kívánja elhelyezni Sugár János public art gyakorlatát egy nemzetközi keretrendszerben, a hazai sajátságokat is szem előtt tartva, valamint sorra venni a PST gyűjtőfogalma köré sorolható műveit, újraértelmezve, olyan, a nyolcvanas években készült munkáit is, mint a Gyorskultúra (1984–1988) vagy a Perzsa séta (1985).

PST (Public – Street – Tactical) Sugár János public art tevékenysége
Magyar-angol nyelvű kiadvány
Szerzők: Hegyi Dóra, Hornyik Sándor, Sugár János, Szakács Eszter, Tarczali Andrea
Szerkesztő: Szakács Eszter
Fordító: Laki Júlia, Szakács Eszter
Nyelvi ellenőrzés és szöveggondozás: Shawn Bodden, Erőss Nikolett, Szakács Eszter
Kiadó: tranzit. hu, Budapest
Grafikai terv: Miklós Szilárd

A könyvbemutató alkalmával a tranzit. hu-ban Sugár János œuvre című, nem public art munkája is kiállításra kerül, amelynek története szintén több évtizedre és fordulópontra tekint vissza. Sugár először 1986-ban mutatta be az œuvre-t a Stúdió Galériában, amely akkor a hivatalos, felülről szervezett művészeti élet – ám mégis fiatal képzőművészeket tömörítő – intézménye volt. Sugár, aki ekkor az ún. második nyilvánosságban alkotott, a Stúdió Galériában felkínált egyéni kiállítás lehetőségét megragadva, egy szándékosan, a(z akkori) jelen értelmezhetőségi keretrendszerétől eltérő kiállítás létrehozását tűzte ki célul. Pontosabban egy olyan művet akart létrehozni 1986-ban, a jelenben/a jelenről, amely a jövő szempontjából már múltként hat: egy már eleve létező evidenciát. Ezért is lett a jövőből visszatekintő œuvre (életmű) az akkori fiatal alkotó kiállításának a címe. A múlt-jelen-jövő dimenzióinak, illetve a műalkotás aktuális és változó kontextusainak tesztelésére Sugár már 1986-ban elhatározta, hogy tízévente újra és újra bemutatja az œuvre-t. 1996-ban és 2006-ban a Stúdió Galériában volt látható a kiállítás, most, eddigi legteljesebb rekonstrukciójában a művész public art munkáit összefoglaló, 2016-os PST könyv bemutatója apropóján a tranzit. hu-ban lesz látható március 18-ig.

További információ >>

Elképzelés

Beke László beszél a magyar konceptművészet első darabjairól

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány