rólunk

A tranzitblog több mint művészeti magazin. Célja, hogy a kortárs kultúra minél tágabb értelmezését közvetítse. Újfajta életformák, szubkulturális jelenségek vagy éppen utcai tüntetések ugyanúgy szóba kerülhetnek itt, mint művészeti események.

A tranzitblog túlmutat a vizualitáson. A megjelenő írások a látványt meghatározó világnézeteket is tisztázzák, a minket körülvevő tárgyakat, az épített környezetet és a kortárs művészetet történeti, társadalmi és elméleti összefüggésekben mutatják be.

A tranzitblog a kritikai gondolkodás fóruma. Láthatóvá tesszük a kultúrát meghatározó ideológiai kereteket, és felhívjuk a figyelmet az alulról jövő, független civil kezdeményezésekre.

A tranzitblog története:

tranzitblog logo jo
A tranzit.blog.hu oldal logója 2007-2015 között

A tranzitblogot 2007-ben indította el a tranzit.hu. A cél egy online felület létrehozása volt, amely a vizualitás minél tágabban értelmezett területét elemzi, és kritikai nézőpontból mutatja be az olvasónak. Egykori logója egy a hetvenes években használt magyar köztéri táblára utal, amely egy adott helyszínre vonatkozóan megtiltotta a fényképezést. Ilyen tábláról készített annak idején fényképet egy kiemelkedően fontos magyar képzőművész, Erdély Miklós. A logó egyrészt tisztelgés az Erdély által képviselt kritikai művészet előtt, másrészt egy kérdésfelvetés a jelenkor embere számára: milyen vizuális formában és milyen tartalommal lehet manapság a bennünket körülvevő világról kritikusan gondolkodni?

2013-ig az oldal többszerzős artblogként működött: a blog szerkesztői egy meghatározott időszakra kértek fel művészeti szakembereket, művészeket és a vizuális kultúrával kapcsolatos társtudományok művelőit, hogy általuk szabadon választott témákat járjanak körül egy több blogbejegyzésből álló cikksorozatban. 2014-től a tranzitblog új szerkesztési elvek szerint működik: szerzőinket előre meghatározott témák körüljárására, a kortárs művészet és kultúra aktualitásainak elemzésére kérjük fel, és mindeközben a tranzit.hu projektjeinek az értelmezését elősegítő szövegeket, dokumentációs anyagokat is megjelentetünk. 2015-ben kialakítottuk az ismertetett szerkesztési szempontoknak megfelelő rovatstruktúrát, és a tranzitblog új oldalra költözött, kortárs művészeti és kulturális magazinként folytatva a működést.

A 2007 és 2014 között felkért bloggerek bejegyzései a tranzitblog archív rovatban olvashatók.

Tranzit Hungary Egyesület
1024 Budapest Ezredes u 13.

Feleső kiadó:
A tranzit.hu vezetője

Alapító szerkesztők:
Hegyi Dóra, Kozma Zsolt, Süvecz Emese

Szerkesztő/k:

2018 óta szerkesztett tematikus blokkok jelennek meg a tranzitblog.hu felületén. Ezeket 2020-tól a tranzitblog téma című online tematikus folyóirat számaiként is megjelentetjük. 

Muskovics Gyula (2013- 2017)
Süvecz Emese (2008-2013)

Felelős szerkesztő:  Hegyi Dóra

Design: Bogyó Virág

E-mail: office@tranzitinfo.hu

A tranzit.hu kortárs képzőművészeti program fő támogatója az Erste Alapítvány.

traznit.hu

© 2023 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány