OVO – Transzrealizmus_05

Az OVO egy ismeretlen számú epizódból álló meta-mitológia, ami a 21. század világmodelljeinek működését veti össze a mitológiák narratív szerkezetével és a történetmesélés eszköztárával. Jelenleg ismert töredékes története egy játék-szimuláció formájában eleveníti meg egy nem/létező, hydraszerű mitikus lény világát. A szimuláció több, lazán kapcsolódó történet elmesélésével kelti életre saját világát és testét, amelynek térbeli váza, egy poliphoz hasonló modell-organizmus, a Hydra vulgaris biológiájára épül.

Az OVO jelenleg ismert egységeit 3 helyszínen fedezték fel: a korai felfedezők 2021 augusztusában, a berlini Panke Gallery-ben az OVO magjának genezisét pillanthatták meg egy kiterjesztett valóság objekt formájában. Ezt követően a csongrádi ártéri erdő őszi avarában az első Hydra kutató hologramjait és feljegyzéseit vizsgálhatták az arra tévedők. A harmadik, egyben legfrissebb lelet ez az animáció, ami az OVO erdettörténetét feltárva öleli fel a három helyszín és műfaj kombinációjából született fiktív világot.

A harmadik lelet, az OVO012, egy a Hydrák biológiájával és halhatatlanságával megbabonázott művészeti kutatási projekt, ami egy animáció formájában kíséri végig egy fiktív kutató rekurzív asszociációs folyamatát egy új, generativ elmesélési formáról. Egy kutató, egy Hydra és egy összeesküvés-vlogger szemszögén keresztül bomlik ki az OVO012 világa. A három nézőpont a történetben hol összeforr, hol pedig szétbomlik. A Hydra és a kutató egy pillanatra Hydra/én lesz, az összeesküvés képzelt világa pedig valós jövőképként elevenedik meg a Hydra énekében. Ez az instabilitás adja az OVO világának legfőbb kognitív erőforrását, azokat a lyukakat, ahol a néző képzelete a feldarabolt Hydra rügyező klón-testeihez hasonlóan szétterjedhet.

Az OVO012 a Transzrealizmus című tematikus sorozat részeként jelenik meg először.

Külön köszönet: Czett Carmen, Project833 művésztelep, Muskovics Gyula

________

Páll Tamás Budapesten élő játéktervező és média művész. Saját és kollaboratív munkáit bemutatták többek között a londoni The Victoria & Albert Museumban, a berlini Panke Galériában, a Ludwig Múzeumban, a Trafó Kortárs Művészetek Házában, a berlini Transmedialén és a prágai MeetFactory-ben. A Hollow és a Rites Network művészeti kollektívák társalapítója. Hosszú távú művészeti kutatási projektjében a feltörekvő világrendszerek, a nem emberi technológiák, a performatív terek és a kísérleti szerepjátékok határmezsgyéjével foglalkozik. Jelenleg a bécsi Iparművészeti Egyetem Artistic Research PhD hallgatója, ahol a kollektív világépítés és szimuláció új formáit kutatja.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány