Nevük légió – Transzrealizmus_06

A Transzrealizmus sorozat utolsó bejegyzését Borsos Lőrinc jegyzi. Képzeletbeli meta-naplójuk a művész identitást vizsgálja az alkotópáros fiktív szemszögén keresztül. A naplóban megélt tapasztalatok, álmok, pszichedelikus élmények, idézetek, koncepciók, ötletek, valamint Borsos Lőrinc „gyülekezeti időszakának” emlékei alkotnak laza szerkezetet. Ez az időszak fontos jelentőséggel bír a művészpár életében, ugyanis Borsos János és Lőrinc Lilla 2003 és 2010 között, azaz csaknem hét éven keresztül, budapesti és székesfehérvári keresztény gyülekezetek tagjaiként működtek, formáltak közösséget és térítettek. A művészeti munkát háttérbe szorító periódus lezárultával, a közösségtől eltávolodva kezdtek Borsos Lőrinc néven alkotni, és újabb hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy elkezdjék felfejteni az ebben az időszakban szerzett élményeket. Nevük légió című munkájuk, amelyet Elod Janky közreműködésével kifejezetten a tranzitblogra készítettek, ennek a visszafejtési folyamatnak a részeként a hívő- és művészszerep ellentmondásos vagy épp nagyon is hasonló viszonyát elemzi. A bejegyzést a kép legörgetésével vagy a „full screen” gombra kattintva lehet megtekinteni.

(fullscreen)

________

A Borsos Lőrinc művészpáros tevékenységének egyik meghatározó mozzanata a művészi identitás konstrukciós jellegének kutatása. Annak a kérdésnek a változatos médiumok, eszközök és vándorló motívumok segítségével történő vizsgálata, hogy a művészalak miként válik programozható és kompozit-jellegű entitássá. Ez a hibriditásnak – a sokaságnak és sokszorosíthatóságnak – elkötelezett koncepció kritikai módon viszonyul minden olyan felfogáshoz, mely a művész-mű-életmű hármasságot az organikus egység modellje alapján gondolja el, illetve valamilyen ideológiának rendeli alá. Boros Lőrinc tehát egyszerre épít ki saját magánmitológiáját és mítoszkritikáját. Arcot ad önmagának, hogy ugyanazzal a gesztussal ürességként leplezi le az arc „helyét”. (…) Borsos Lőrinc nem egy és nem kettő, nem férj és feleség, nem művészet és anti-művészet, hanem mindezek ragályos terjedése és keveredése. Nevük légió, mert sokan vannak. – Nemes Z. Márió

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány