Kint vagy bent? – a körkérdésre Angel Judit válaszol


A progresszív szakmának arra kell törekednie, hogy az eddig elért eredményeket tovább fejlessze, megalkossa és konszolidálja saját intézményeit.

katalizator_logo.png

Vége van annak a megszokott védettségnek, amelyet a kortárs művészet intézményrendszere biztosított a szakma művelői számára. A nagy, állami intézmények vagy nem kívánják tovább támogatni a kritikai, kísérletező és kérdéseket feltevő művészet kibontakozását, vagy éppen annak művelői döntenek úgy, hogy kívül maradnak a nagybetűs kultúra továbbra is szilárdan álló (vagy inkább megkövesedett?) falain. A Katalizátor-díj 2014 koncepciójának kidolgozása során éppen erre a helyzetre koncentráltunk: olyan projektek ötleteket vártunk, amelyek a kortárs képzőművészet eszköztárát erősítik, a színtér aktuális helyzetén és lehetőségein gondolkoznak. A február 23-i díjátadó eseményen bemutatkozó 5 projekt ennek megfelelően különféle életben maradási stratégiákat modellez majd. A kérdés viszont az, hogy miként használjuk fel az eszközkeresés és az önszerveződés során elsajátított skill-eket és megszerzett tapasztalatokat. Mondhatjuk, hogy a progresszív szakma földalatti működésre kényszerült? És, ha igen, végérvényesen le kell-e számolnunk az állami intézmények otthont adó szerepével egy jelenleg több fronton is alakulóban lévő off-szcéna megalkotása érdekében, vagy épp ellenkezőleg, az intézmények falain belül kell képviselnünk az általunk megfogalmazott szakmai minimumot? A körkérdésre Angel Judit válaszol:

A kérdés jogos, főleg ha hosszabb távlatokban gondolkodunk. A „földalattit” idézőjelbe tenném, manapság nem ugyanaz a helyzet, mint 1989 előtt: a progresszív szakma tevékenysége az állami intézményekkel párhuzamos, van nyilvánossága, még ha kisebb nagyságrendben is. A progresszív szakmának arra kell törekednie, hogy az eddig elért eredményeket tovább fejlessze, megalkossa és konszolidálja saját intézményeit. Olyan intézményeket, melyek nem pusztán szemben állnak az államikkal, hanem merőben új tartalmakat, eddig be nem töltött funkciókat látnak el. Szükség van a teljesen szakmai alapokon létrejövő kezdeményezésekre, intézményekre. Amikor eljön a szemléletváltás ideje, az állam támogatni fogja ezeket. Mindaddig pedig ki kell állni a progresszív művészet és a kritikai gondolkodás „létjogosultságáért” az állami intézményeken belül, azoknak az állam által történő támogatásáért. 

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány