Katalizátor-díj 2012: laudáció

A 2012-es Katalizátor-díj felhívása elmozdulást jelentett az előző évekhez képest. A tranzit.hu kortárs képzőművészeti egyesület a nemzetközi és a hazai társadalmi folyamatokat érzékelve a díj kiírásának koncepciójaként az önszerveződés gyakorlatának formáit kereste. Két kategóriát hirdettünk meg.

A motor kategóriába a hosszú távon aktív, de mindenképpen katalizátorként működő vagy egykoron működött kezdeményezések tartoznak. A Motor kategóriában a Katalizátor-díj nyertese a Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató.

A közelmúlt katalizátorai a tranzit.hu alapította díj Újdonság kategóriájában versenyeztek. Az Újdonság kategóriában a Katalizátor-díj nyertese a Hallgatói Hálózat.

Katalizator-dij2012_dijatado2.jpg
Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató © fotó: Kerekes Zoltán

Katalizator-dij2012_dijatado4.jpg
Hallgatói Hálózat © fotó: Kerekes Zoltán

Az értékelés során azt vizsgáltuk, hogy az egyes kezdeményezések mennyire képesek a társadalmi közgondolkodást a kor reális követelményeinek megfelelően befolyásolni. A díj saját hagyományait folytatva értéknek tartottuk azt, hogy a kiválasztott projekt továbbra is a kritika helye legyen, programválasztását jellemezze a szabadság, működése legyen mégis látható, mások számára inspiráló, törekedjen felismerhető, konkrét célok megvalósítására. A társadalmi hatékonyság és a művészeti függetlenség szempontja – amit segít a reflexió és a humor – nélkülözhetetlenné vált a mai folyamatok megítélésében. A társadalmi viszonyokat átformáló, új hálózatok eszközeit kidolgozó kezdeményezésekre figyeltünk föl, amelyek valamiféle garanciát nyújtanak arra, hogy hosszútávon működőképesek legyenek.

Katalizator-dij2012_dijatado.jpgSelyem Zsuzsa zsűritag átadja a Katalizátor-díjat Motor kategóriában © fotó: Kerekes Zoltán

 Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató

A Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató a 2002 óta működő Lumen Fotóművészeti Alapítvány egyik Fiókja. A budapesti Klauzál tér 14. alatt újranyitott zöldséges este hét után kulturális befogadó tér. A gazdasági és a művészeti színterek fúzióját hozták létre (részben a bolt jövedelméből fedezik a hely bérleti díját), a művészet így nem kiszolgáltatottja  a piaci és az állami támogatási rendszereknek.

A hosszútávú művészeti projektek között nagyra értékeltük a KÉK- Kortárs Építészeti Központot, amely hatékonyan elmozdítja a kortárs építészetet a nyilvános érdeklődés felé, társadalmi problémákra építészeti válaszokat nyújtanak. Az index-link évek óta a kortárs művészetről való gondolkodás és beszédmódok praktikus közvetítője; A marginalitás elméleti és kritikai problémái napjaink művészetében címmel indított előadássorozat a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban jó lehetőség arra, hogy a világ vezető művészetteoretikusai és hazai szakemberek együtt gondolkozhassanak mindannyiunkat érintő kérdésekről, hogy saját helyzetünket egy tágabb perspektívában értelmezzük. A 2000 óta működő, ám a merev intézményesülést találékonyan elkerülő Nyitott Műhely, az önszerveződés egy kicsiny, ám annál barátságosabb formája.

A 2012-es Katalizátor-díj  a motor kategóriájában a győztes egy olyan művészeti kezdeményezés, amely egy élhető, működőképes, fenntartható, rugalmas modell egy kiszámíthatatlan gazdasági közegben. A Lumen Alapítvány meg tudta őrizni a nyitottságát, megtalálta az egyensúlyt a gazdasági fenntarthatóság és a független kulturális gyakorlat között.

Katalizator-dij2012_dijatado3.jpg
Selyem Zsuzsa és Tarr Hajnalka zsűritagok © fotó: Kerekes Zoltán

Hallgatói Hálózat

A Hallgatói Hálózat egy példaértékű, teljesen új alapokon szerveződő széleskörű összefogás, amelynek célja, hogy mobilizálja a hallgatókat, hogy felismerjék közös érdekeiket, és együtt léphessenek fel azok érvényesítéséért. Nem pusztán reagálnak az aktuális megszorításokra, hanem egy új típusú társadalomszerveződési formát valósítanak meg. Vitakultúra, bázis demokrácia, problémák szerinti munkacsoportok, szolidaritás. Politikai szempontból nem semlegesek, hanem függetlenek.

A zsűri hosszan mérlegelte a jelöléseket, és fontos érvek hangzottak el, néhányat idézünk közülük. A Város Mindenkié, ahol a döntéshozók nyolcvan százaléka hajléktalan ember; az Agóra Oktatási Kerekasztal, ahol középiskolai tanárok közösen lépnek fel egy korszerű oktatásért; a Frisco Kocsma-Kávézó, ahonnan az ellenállás különböző színterei szerveződnek; a Szabad Művészek, akik fellépnek a túlhatalommal szemben; vagy a Független Előadó-művészi Szövetség (FESZ), akik a különféle színházi műhelyeket a közös érdekérvényesítés erejének felismerésével megszervezik.

A HaHa díjazásával támogatjuk a bátor, erőszakmentes, következetes, politikai értelemben is tudatos, nem megosztó, jövőre orientált, a minőségi oktatás iránti elvárásaiknak hangot adó önszerveződő diákmozgalmat. A kortárs művészet elképzelhetetlen korszerű oktatási rendszer nélkül.

Nagyon sok ember, nagyon sok munkája és szabad ideje érte el azt az áttörést, amelynek eredményeként országos hálózattá alakult. Ti vagytok a jövő!

Katalizator-dij2012_dijatado5.jpg Elefánt zenekar © fotó: Kerekes Zoltán

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány