Jegyzőkönyv tranzit.hu akciónap: Április – Mi a teendő?

Az ún. fórum olyan informális döntéshozatali és cselekvés-előkészítő közösségi platform, amelyen viszonylag nagy létszámú tömeg, hatékonyan és demokratikusan képes döntéseket hozni konkrét egyéni vagy csoportos cselekvési-tervekre vonatkozóan. A fórum elindít online kommunikációs felületeket és konkrét munkacsoportokat, illetőleg koordinálja ezek tevékenységét.

tranzit_web296.jpgtranzit. hu akciónap, április 19, Majakovszkij 102 (tranzit. hu nyitott iroda) ι Fotó: Kerekes Zoltán

2013.04.19.

tranzit.hu akciónap: Április – Mi a teendő?
Helyszín: tranzit. hu nyitott iroda
 
Jegyzőkönyv

 
tranzit.hu bemutatja az esemény kezdeményezésének hátterét, indokait. Aktivistákkal együttmőködve márciusi ötletelés konklúziójaként született meg az ötlet, hogy egy minden lehetséges érdekeltet bevonó fórum-sorozatot kéne szervezni kulturális politika témában a képzőművészeti színtér részére és bevonásával. Ventilláló helyett operatív jellegű fórumot tűzve ki a megvalósítás céljaként. Partnerként a Hallgatói Hálózatot kérve fel az esemény moderálására és monitorozására.

Az áprilisi fórum célja: a képzőművészeti szcéna problémáinak feltérképezése és a problémák orvolásához szükséges teendőlista felállítása.

A fórum egy képzőművészeti egyeztető platform, melyet havonta terveznek összehívni a szervezők (tranzit. hu illetve a fórumozók közül az, aki szeretne a koordinálásban is részt venni). Áprilisban nem képzőművészeti szervezetek is meghívást kaptak, ezzel segítve a kultúra különböző területeinek hálózatosodását, összefogását.  Az áprilisi első fórumon fotó, hangdokumentáció továbbá írásos jegyzőkönyv is készül, amelynek nyilvános változatában nevek már nem szerepelnek.  Pár hét múlva szervez a Humán Platform egy összkulturális giga plenárist, ily módon a képzőművészeti fórum előkészítheti a Humán Platformban zajló későbbi munkát/részvételt.
 
Moderátor ismerteti a fórumozás alapelveit, működését, és a kézjeleket.
 
Napirendi pontok:
      I.        Egyéni bemutatkozó kör 30 mp/ fő
     II.        Szervezetek bemutatkozása 3 perc / szervezet
   III.         Problémák felvázolása (1,5 perces hozzászólások)
   IV.         Teendőlista felvázolása – javaslatok, ötletek a probléma megoldására (2 perces
hozzászólások)
    V.         Lezárás – fórummal kapcsolatos tapasztalatok, igények… (Három mondatos
körkérdés: mi volt jó, mi volt rossz, mi legyen másképp)
 
II. Szervezetek bemutatkozása
A szervezeteket/csoportokat illetőleg magánszemélyeket a tranzit. hu a fórum előtt email útján kérte fel, hogy a rendezveny legelején, három percben mutassák be  szervezetüket/tevékenységüket az alábbi konkrét szempontok alapján:
Mekkora szervezetről/csoportról van szó és mióta működik? Mi az egy mondatos missziója? Eddig milyen tevékenysegeik voltak kulturális politika tárgyában az elmúlt hónapokban? Mit csinálnak jelen pillalantban kulturális politika ügyben és mik a terveik a közeljövőre a témában?
1.     FKSE  
4-500 tag                                                                             
Az FKSE kulturális politikai tevékenysége a közelmúltban:
– közlemény kiadása – FKSE pozíciójának tisztázása az MMA-val kapcsolatban
  http://studio.c3.hu/allasfoglalasok/
– beszélgetés-sorozat szervezése a hazai kulturális politikát érintő kérdésekről (vendégek: L. Simon László, Aknay János, Csáji Attila, Farkas Ádám)
– infrastruktúra biztosítása (pl. megbeszéléshez, molinó festéshez…)
 
2.     Szabad Művészek
2012 novemberében alakult 10-20 aktív résztvevővel.
Cél:  az MMA 2011-ben törvénybe iktatott hegemonikus, irányító szerepének megszüntetése, köztestületi státuszának és az intézmény védettségének eltörlése.
A Szabad Művészek eddig négy akciót és egy képzőművészeti egyeztető fórumot szervezett.

3.     JAK
Feladata a mindenkori kortárs magyar irodalom képviselete. Az elmúlt 3 évben az EMMI-vel a helyzet kiéleződött.
Cél: párbeszéd elősegítése a különböző művészeti ágak között
Tevékenység:
– irodalmi fórumok rendezése
– együttműködések kialakítása más szervezetekkel
 
4.     Magyar Színházi Társaság (MSZT)
Szakmai érdekvédelmi szervezet. Az MSZT-hez kapcsolódó Színházi Társaságok száma: 71
Cél: szakmai dialógus kialakítása – „Beszélni kell, nem lehet, hogy fű alatt történjenek meg a dolgok! Közösségek kellenek!”

5.     Free Műcsarnok Facebook csoport – nem voltak jelen.

6.     NEMMA blog
2012 novemberében hozták létre. Jelenleg ketten szerkesztik.
   Tevékenység, célok:
– hír archívum és fórum
– a kulturális élet fontosabb eseményeinek és híreinek bemutatása angolul nyelven
– idegen nyelvű, Magyarországgal kapcsolatos hírek újraposztolása
Látogatottság: 30-1300/nap

7.     ….
Újságíró-szerkesztő, az AICA elnökségi tagja.
Tevékenysége:
– HVG – oknyomozó jelleggel publikált a kultúrafinanszírozásról, a kultúra és hatalom, a kultúra és pénz kapcsolatáról
– Műértő – cél: dokumentálni a kultúrpolitikai történéseket
– Artportal – 2 hónapja szerkesztője, egyre több szöveg foglalkozik kultúrpolitikával

8.     MUHAHA – Művészeti Hallgatók Hálózata
Művészeti egyetemeket tömörítő HAHA sejt.  MUHAHA tagok száma: 70-100 fő (ebből 15 -20 aktív) A januári, februári aktív időszak után a megalakult munkacsoportok nagy része teljesen elhalt.
Tevékenység:
– fórumok szervezése
– videók készítése
– HAHA sejtek létrehozása a művészeti egyetemeken

9.     MUHAHA – DELTA csoport
Még létező és aktív alsejtje a MUHAHA-nak.  DELTA csoport tagjainak száma: 10-12 fő.
Cél: kommunikációs csatornák felerősítése a hallgatók között, annak reményében, hogy kialakuljon egy aktív diskurzus a kulturális közügyekről.
Tevékenység:
Túlélés művészete – Vita piknik (május 11.)
– Oktatási fórumszínház

10.     Művészeti Összefogás
Hárman hozták létre. Művészeti Összefogás FB csoport tagjainak száma: kb. 150 fő
Az intenzívebb kommunikáció érdekében kiválva a Magyar Művészeti Akadémia FB csoportból jelenleg egy zárt csoportban folyik a párbeszéd.
Célok és tevékenységek:
– MMA-val kapcsolatos kérdőív – eddig 427-en töltötték ki
– elmúlt 23 év kulturális történéseinek feldolgozása
– művészettörténészek képviselete

11.     …
Művészettörténész, a Műértő főszerkesztője.
A Műértő az egyetlen olyan lap, ami piaci körülmények között működik, nem pályázatokból és nem állami pénzekből tartja fent magát. A kommerciális idiotizmus helyett a kortárs művészet felé közelít.

12.     Nemzeti Művészetért Alapítvány (NMA)
Társadalomkritikával foglalkozik. NMA tagok száma: 3fő
Cél: alternatívák létrehozása
A közelmúlt fontosabb tevékenységei:
– Napidíj projekt
– Nemzeti Kulturális Emlékhely avatás

13.  AICA
2000 óta működik egyesületként. Működése az elnökség összetételének függvényében változik. Jelenleg az elnökségnek köszönhetően aktívan tud működni.
Nyíltan politizál, ami veszélyes is lehet.
Kultúrpolitikai tevékenység:
– nyílt levelek, petíciók megfogalmazása

14.  tranzit.hu
A szabad gazdálkodást és a függetlenséget biztosítja, hogy nem állami pénzből működik.
Kiemelt tevékenység:
– Szabadiskola
– Tranzit blog – véleménynyilvánítás az aktuális politikai helyzetről
– Katalizátor-díj
Cél: közösségformálás elősegítése
 
III. Problémák felvázolás
 jelenlegi helyzet értékelése, konkrét problémák megfogalmazása
 
1 hozzászóló:
Kulturális politikai döntések meghozása a szakma kikérdezése nélkül (pl.: az igazgatói pályáztatások és kinevezések problémája).
A művészettörténész szakma nem tud fellépni. Hogyan lehet a bentülőket segíteni, hogyan lehet aktivizálni az intézményekben dolgozó embereket?
2:
Nincs szakmai lobbi, ami elérné a döntéshozatal szintjét.
3:
Az ideológiai cenzor szerepét megkapta az MMA. Az MMA egyenlő a pénzzel és fenyegetéssel. Meg kell szüntetni az MMA hegemóniáját!
4:
Az aktuális kormányzat kultúr- és társadalompolitikája a legproblémásabb. Ez a politika káros, és rengeteg újabb problémát katalizál. Célunk, új módszerek és stratégiák kidolgozása ennek megszüntetésére.
5:
Nincs szakmai fórum és szerv, ami elérné a döntéshozókat. Mindenki panaszkodik, de a többség még sincs jelen.

6:
Az MMA megtöréséhez ne csak a képzőművészeti szcénában gondolkodjunk.
7:
A művészeti egyetemeken a hallgatók tájékozatlansága a legproblémásabb. Az MMA beleszólhat az egyetem működésébe, ami nagyon veszélyes lehet.
8:
A pályázatok elbírálásánál a kuratóriumokban olyan emberek ülnek, akik lefekszenek a politikának. A mostani rendszer nem működik, összezavarja az értékrendet és elzülleszti a szakmát.
9:
A vélemények és problémák nincsenek megfelelően artikulálva. Az adókedvezmények, az intézményi struktúra kérdéseit nekünk kell megválaszolni.
10:
Nagyobb társadalmi nyilvánosságban nem lehet elmagyarázni az MMA-val kapcsolatos problémákat.
11:
Az MMA kapcsán a személyekkel vagy magával a struktúrával van a baj? A probléma megoldódna, ha „jó” emberek ülnének az MMA-ban?
12:
Nem kell mindent a hatalom árnyékában csinálni.

Problémák összefoglalása:
– autoriter irányítás – személyes döntések – szakmaiatlanság
– MMA – ideológiai cenzúra
– Az MMA, mint struktúra, vagy csak a benne ülő emberek a rosszak?
– nincsenek szakmai fórumok
– lobbinak nincs jogi háttere
– tevékeny csoportok nem találják meg egymást – kommunikáció hiány
– a problémák nincsenek megfelelően artikulálva, nincsenek kidolgozott programok
– nincs cselekvés, nagy a szakmai passzivitás
– Információ hiány
– sokan vannak, akik könnyen igazodnak a rendszerhez
 
IV. Teendőlista felvázolása – javaslatok, ötletek a probléma megoldására
3:
Javaslat: felhívás bojkottra
A, Ne pályázzunk, se szervezetként, se egyénként az MMA-hoz.
B, Felhívás az intézményvezetők felé, hogy ne működjenek együtt az MMA-val.
1:
Az MMA tagjainak nagy része ambiciózus. Fel kéne mérni az akadémia összetételét, a tagok céljait.
Aláírásokat össze kell gyűjteni, azokkal akik vállalják, hogy nem pályáznak az MMA-hoz.
Lehet akciókat tervezni, de fontos, hogy hosszútávban is gondolkozzunk.
13:
Nem csak a pályázatot, hanem mindennemű együttműködést bojkottálni kell.
14:
Egy alternatív, az államtól független intézményrendszer kialakítására kellene törekednünk. Minden, ami állami korrumpálódik, elengedhetetlen az alternatíva.
15:
Meg kell fogalmazni a szakmai elvárásokat, amiért érdemes lobbizni.
10:
Államtól független források keresése.
16:
Nincs teljes bojkott, sok esetben megvalósíthatatlan.
17:
A nyomásgyakorlás csak társadalmi együttműködéssel képzelhető el. Nyilvános és érthető kommunikációra van szükség.
18:
A rendszerelvű változáshoz a vidéki emberekre is szükség van. Meg kell oldani a vidékiekkel való kommunikációt.
2:
A szakmának el kell kezdenie a civil öntudat építését, ez több energia, de elengedhetetlen.
6:
Kölcsönös szolidaritásra van szükség a többi ágazattal. Ez nagyobb nyilvánosságot is eredményezhet.
19:
A kultúra státusza a társadalomban nagyon alacsony. A bojkottnak a művészeti világ széles sprektrtumát kell, hogy érintse, mert egyébként láthatatlan marad.
Nem szabad lemondani a közpénzekről, a fő cél a szakma függetlenségének a visszanyerése.
20:
Majd a Szalon kiállításnál lehet a bojkottot eszközként elsütni, ekkor és ott lehet a leghatásosabb.
A magángalériákat is be kell vonni a bojkottba: hirdetések, plakátok, galériák elsötétítése
19:
A köznevelés helyzete is rossz, így a javaslatainkat az oktatásra is ki kell terjeszteni.
9:
Fontos a kultúra társadalmi szerepének a megfogalmazása, hogy mindenki számára érthetővé váljon, miért kell a kultúrára adóforintokat költeni.
Ez egy hosszabb távú kutatási projekt, amiben a külföldi példák segítségével az értékeket és követeléseket meg kell fogalmazni, majd egységesen kommunikálni.
5:
Az MMA pályázatot nem bojkottálni kéne, hanem minél nagyobb számban pályázni hozzájuk. Ezzel nagyobb zavar kelthető.
8:
Az oktatásban a hallgatók társadalmi érzékenységét fokozni kell. Fontos, hogy a diákság ne hajoljon el a problémák elől.
3:
Az MMA-hoz való tömeges pályázás legitimálja őket.
 
Az 1 és 5 hozzászóló közötti vitás témát a moderátorok szavazásra bocsátott kérdés formájában a fórum elé tárják:
Leadjunk-e tömegesen pályázatokat az MMA-hoz?
Igen?  -1db szavazat
Nem? – Látható többség nem ért egyet.
Eredmény: NEM
 
15:
Árnyalt kommunikáció kialakítása. Meg kell nyitni az átlag ember számára is a problémát, hiszen őket is érinti.
21:
A bojkott által még kevesebben jutnak pénzhez, és ez felerősítheti, hogy még többen elhagyják az országot.
15:
A bojkott felhívásnál meg kell határozni: kiknek szól, meddig tartson, mi a célja.
9:
Fel kell térképezni, hogy párhuzamosan milyen munkák folynak.
 
Összegzés – teendők:
– Bojkott (pontosan meg kell határozni kiknek szól, meddig tart, mi a célja…)
– strukturális és attitűd váltás –  alternatív rendszer kiépítése
– konszenzus kialakítása a közösségen belül, válaszcsomag kidolgozása
– civil öntudat kialakítása
– minél több embert érdekeltté tenni – megfelelő oktatási és kommunikációs stratégiák kidolgozása
– működőképes szakszervezet létrehozása   
 
Munkacsoport I. –  Felelős:  a 2. hozzászóló
Feltérképezik, hogy milyen csoportok, kutatások vannak a témában.
 
   V.         Lezárás
 
Kommunikációs felület kialakítása:
– tranzitblogon publikáljuk a jegyzőkönyveket
– levelező lista felállítása a fórumozók online belső kommunikációja szolgálatára

Kik azok, akik nem voltak itt, de fontos lenne a jelenlétük?
El Hassan Róza, Molnár Ani – Kortárs Galériák Egyesülete, intézményvezetők, galériavezetők, művészeti egyetemek vezetői, sajtós munkatársak
Három mondatos körkérdés: mi volt jó és mi volt rossz a fórum során, mi legyen másképp a következő alkalommal?
Válaszok összegzése:
– lényegében jól működött a megszólalások moderálása és a fórumozás által strukturált beszélgetés
– következő találkozón konkrétabban meg kell fogalmazni az elvégezendő feladatokat, megvalósítandó stratégiákat
– szűkebb mederbe kell terelni a beszélgetést
– a tranzitblogon legyen lehetőség javaslatokat, kritikákat megfogalmazni a következő találkozó előtt
– kevés a képzőművész, és átalában alacsonyabb az idősebb generáció képviselete.
 
Következő találkozó: MÁJUS 6, újra a tranzit. hu nyitott irodájában, 18:00-21:00.
 
 

 
 
 
 

One thought on “Jegyzőkönyv tranzit.hu akciónap: Április – Mi a teendő?

  1. Ki az az átlagember?

    Hogyan tudnak a magas művészet képviselői találkozni az átlagemberrel?

    Az átlagember valaha az életében ráklikkelt a tranzitra vagy az artportalra?

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány