Hivatalos bocsánatkérés felszólításra

A Lengyelországban egy ’civil’ bizottság által benyújtott és a Lengyel Katolikus Egyház által is propagált teljes abortusztilalmat indítványozó törvényjavaslat kapcsán két héttel ezelőtt szervezett budapesti tüntetés utórezgései ismét rávilágítottak arra, hogy Magyarországon (is) maréknyi ún. magzatvédő (valójában nőgyűlölő) az Egyesült Államokból exportált és finanszírozott vallási fundamentalista ideológiát igyekszik a társadalom túlnyomó többségre rákényszeríteni. Válaszul a lengyel nőkkel szolidarizáló tüntetésre és az annak részeként előadott papi performanszra, az Ifjú Kereszténydemokraták Szövetsége perrel fenyegetőzött, az egyik náci portál kitette a papot megszemélyesítő résztvevő adatait, és ‘magzatvédők’ körülbelül 10-15 fős csoportja tüntetett vasárnap a Lengyel Nagykövetség előtt a nők élethez és egészséghez való jogát lábbal tipró törvényjavaslat mellett. Emellett meg nem nevezett egyének petíciót indítottak egy külföldi vallási fundamentalista oldalon, felszólítva a tüntetés szervezőit, hogy kérjenek bocsánatot a ’katolikus közösségtől’, név szerint megnevezve pár, általuk a nőjogi tüntetésen felismert személyt (köztük egyszerű résztvevőket) mint a tüntetés szervezőit. Az alábbiakban a tüntetés és papi performansz valódi szervezői válaszolnak az imént említett felszólításra.

 

Mélyen Tisztelt Megsértettek! Kedves Katolikus Közösség Nevében Megsértődők (KKNM)!

Kézhez kaptuk ’Vallásgyalázás abortusztablettával’ című megindító petíciójukat, amelyet a fejlett nyugaton alapított vallási fundamentalista oldalon tettek közzé. Engedjék meg, hogy töredelmesen és alázatosan esdekeljünk bocsánatukért. Kérjük, fogadják szívükbe e szívélyes vezeklő szavakat.

Sajnos korlátolt fantáziánk lehetett az oka, hogy a Lengyel Katolikus Egyház elkötelezett serkentő lépéseiről, sőt, valójában kezdeményező szerepéről a Magzatgyermekek védelmében nem tudtunk vallási jelképek nélkül megemlékezni. Természetesen nem állt szándékunkban az Önök vallási ideológiáját megsérteni. Ezért is törekedtünk arra, hogy csak a legtisztább forrásból merítsünk ihletet. Így is tettünk, ezért vettünk minden gondolatot az Önök által kifogásolt beszédben szinte szó szerint úgynevezett ‘életvédő’ portálokról. Mélységes fájdalommal vettük tudomásul, hogy az istentelen, bűnös közönség kitörő gúnyos nevetéssel fogadta e szavakat, és még a körülbelül tízfőnyi kirendelt rendőr sem kezdett el azonnal térdre borulva imádkozni. Persze tudatlanságunk és a körülmények szerencsétlen összjátéka nem ment fel minket vétkeink súlya alól.*

Önök talán a médiából nem értesültek arról, hogy mi a szertartást (a CBA-ban vásárolt) szent ostyával szerettük volna lefolyatni, azonban egy fondorlatos lelkületű, számunkra ismeretlen feminista tudtunkon és akaratunkon kívül a CBA-s szent ostyát abortusztabettára cserélte. Azóta is óriási erőfeszítéseket teszünk, hogy felkutassuk őt, hiszen még egy feministától sem tagadható meg az Isteni Kegyelem. Miatta történt, hogy mindannyian bűnbe estünk. Az eltévelyedett feminista bárány kezét talán az Atya vezérelte?

Mi, bűnös lelkek, nem tudhatjuk a választ.

Azonban Önök sok mindennel kapcsolatban felnyitották a szemünket. Eddig abban a téves elképzelésben éltünk, hogy a nők élete is emberi életnek minősül, és mint ilyen az úgynevezett életvédők védelmének örvendhet. Az a sátáni tudomány által propagált rögeszme is a fejünkbe férkőzött, hogy ha egy terhes nő meghal, akkor az Embrió vagy Magzat is a Paradicsomba távozik. Az Önök petíciójának hála, már tudjuk, hogy bár ez így van, nem probléma. Hiszen miért is számítana bárkinek egy Magzat nélküli méh, és pár egyéb szerv körülötte? Örökre leköteleztek azzal, hogy emlékeztettek arra, mi is egy nőben az érték.

Viszonzásul jó szándékú és konstruktív felvilágosító petíciójukra, mi is szeretnénk pár tévhitüket eloszlatni. Nem volnánk liberálisok. Minden tiszteletünk az Önöké, de valójában Önök élnek a liberális ideológia vallási kisebbségeket védő politikájával. Mi is helyezhetnénk sajtópert kilátásba azért, mert leliberálisoztak, de nem lévén liberálisok, kevéssé érdekel, hogy éppen minek neveznek.

Most, hogy tisztáztuk ezt az aprócska félreértést, engedjék meg, hogy térdre borulva esedezzünk bocsánatukért. Tudatlanságban éltünk, mert nem voltunk azzal tisztában, hogy a hívők nem Mennyei Atyánkban, hanem a Szent Katolikus Egyházban hisznek, és ezért ezeket a hívőket személyükben sértjük meg, ha az Egyházról úgy nyilvánulunk meg, hogy azt ők kritikaként értelmezik. Mi, gyarló eretnekek, ezt az Egyházzal való feltétlen azonosulást bálványimádásnak tartottuk, és eszünkbe sem jutott volna, hogy Önök, akik szilárd, ámbár nem túl hízelgő véleményüket az ‘LMBTQ’ identitásalapú betűlevesmozgalomról nem rejtik véka alá, mégiscsak hozzájuk hasonló identitárius politikát folytatnak. Levelük ráébresztett arra, hogy egy Férfi vagy egy nagyhatalmú társadalmi szervezet sértettsége sokkal fontosabb, mint egy (vagy jelen esetben több millió) nő élete. Követve az Önök által kijelölt USA identitáspolitika útját, soha többé nem követjük el azt a hibát, hogy a katolikus identitásúak ‘safe space’-ét (vagyis az egész világra kiterjedő biztonságos terét) megsértjük, és ha a továbbiakban beszélünk a Katolikus Atyaszentegyházat is érintő témákról, mindenképpen használjuk előtte a vonatkozó ‘trigger warning’-okat, nehogy a katolikus identitásukban mélyen traumatizáltak rosszul legyenek. De leginkább mélyen hallgatunk, ahogy azt a nőknek illik.

A jó viszonyt megszentelendő, esetleg még el fogjuk kérni a szoftverüket, amivel korlátlan mennyiségű aláírást lehet generálni, hátha esetleg minket is arra fog sugallni az isteni irgalom, hogy véletlenszerűen megnevezett magánszemélyeket zaklassunk.

Végeredményben örülünk annak, hogy perforamszunk ilyen termékeny diskurzust generált különböző világnézetű emberek közt, hiszen mi hiszünk a párbeszédben. Külön felhívnánk a figyelmet és egyúttal szeretnénk a legmelegebb baráti üdvözlettel megköszönni a következő remekbe szabott írásokat, amelyek bár igen hasznos építő kritikával illetik módszerünket, az egész esemény apropóját, azért ismerjük el, teljes mértékben megkerülik:

Képernyőfotó 2016-04-27 - 17.53.06

Örömünkre szolgált, hogy reflektálhattunk erre a magasröptű párbeszédre.

Szívélyes Üdvözlettel,
a szervezők

*Ám tegyük hozzá: a szekularizáció vétke az is, hogy a XXI. században a keresztény Európa kellős közepén jelmezkölcsönzőből sajnálatos módon ilyen kárhozatra ítélt lelkek számára is hozzáférhetővé vált a püspöki reverenda mása. A világ romlottságáról tesz tanúbizonyságot az is, hogy valószínűleg nem mi voltunk az elsők (s nem is az utolsók), akik ezt a jelmezt kikölcsönözték, és Isten tudja, mit csinálhattak benne. Olyannyira része vagyunk ennek az elfajzott kultúrának, hogy mindezideig el sem gondolkodtunk azon, hogy a jelmezkölcsönzők arcátlanul pénzt csinálnak ezekből a szent jelképekből. E jelenség bizonyítja, hogy a vallásgyalázás istentelen világrendünk szerves része, amelyet mi, eltévelyedett bárányok úgy szívtunk magunkba, mint az anyatejet.

 

P.S.

Mivel a sátáni médiumok aljas fondorlattól vezérelve csak töredékesen közvetítették nagy gonddal, mély áhítattal és verejtékes munkával megfogalmazott beszédünket, mely mint fent említettük, a legtisztább forrásból származik, ide illesztjük ezt a szöveget. Kérünk Benneteket, hogy olvassátok el, merüljetek el e gondolatok fennköltségében és szépségében, és tisztán fogtok látni!

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntelek Titeket gyermekeim. Azért gyűltünk ma itt össze az Atya színe előtt, hogy együtt dicsérjük a Kegyelmes Urat!

Bizonyára hallottatok róla, hogy lengyel testvérink az Úrban tervezik a terhességmegszakítás teljes körű tilalmát. Beata Szydło lengyel miniszterelnök múlt csütörtökön arról beszélt, hogy támogatja az abortusz teljes betiltását, amely elképzelés szerint abban az esetben is tiltani kellene az abortuszt, ha a nő életét a terhesség veszélyezteti, ha a magzat károsodott, vagy ha erőszak következtében fogant. Az esemény utáni tabletta mérgét is recepthez kötnék.

Itt a Kárpát-medencében, mikor ennyire az Atyának tetsző cselekedetet végrehajtani, mi magyarok mikor fogunk tudni ennyire összefogni az Úrban?

Lengyel testvéreink áldozatokat hoznak, nők életével fizetnek, a legkiszolgáltatottabbak, a legszegényebbek, a legbetegebbek, a legfiatalabbak, a családtagok által megerőszakolt kislányok, a magatehetetlen betegek, méhükben az isteni irgalom gyümölcsével, a börtönökben sínylődők, az értelmi fogyatékosok akik vagy szapodorni és sokasodni fognak, vagy hamarabb fognak a Paradicsomba jutni ezáltal a törvény által.

Tudjuk az Úr mindig azokat hívja magához, akiket a legjobban szeret. Mindig a legjobbak mennek el.

Akik bűnben élnek, majd a pokol kénköves tüzében megkapják jussuk, de ezen a világon cinkosaik a bűnben (womeonweb.org, womenhelp.org) az abortusztablettákkal segítik a magzatgyermekek elhajtását.

Bár az égi hatalmak is megadják, ami a bűnösök jussa, szegezzük tekintetünk a földi hatalomra, amely bár maga is szennyes és romlott, ám ez esetben a katolikus szent egyháznak tetszően cselekszik. Ti, akik álltok itt, jól tudjátok ezt, és meg sem fordul a fejeteken a BŰN. Nem kísért titeket a gonosz az abortusztablettáival és a fogamzásgátlással. Életeteket az Úr akarata és a rá való teljes hagyatkozás vezérelje, akkor juttok a mennyek országába, ha MINDENBEN az Úr földi helytartóit követitek.

Magyar testvéreinknél még receptre van csak esemény utáni tabletta, majdhogynem igazi hungarikumként, és ebben lengyel testvéreink az úrban is a magyar testvérek elöljáró istenes becsületes példáját akarják követni ezen törvénymódosítással.

Ahogy püspök urunk Frantisek Radkovsky mondotta: Nemzetünk és Európa is lassan kihal, helyünket más nemzetek foglalhatják el. Nem túlzás azt mondani, hogy a terhességmegszakításokkal nemzeti öngyilkosságot követünk el. Jézus neve nehezedik azokra, akiket elcsábít az abortusz démona.

Mindenütt vannak szellemi rokonaink, akik az igét hirdetik, és anyagiakkal és bőkezű alamizsnával támogatják – ebben az Amerikai Egyesült Államok vezeti nemzetünket a felzárkózásban a művelt nyugathoz.

Tudjátok, kié a Kárpát-medence. Aki teleszüli!

 

További információ:

http://abortusz.info/images/stories/Maga_a_pokol_lengyel_nok_tortenetei_az_abortuszrol.pdf

https://reproduktiv.wordpress.com/2014/11/18/hogyan-vesztettel-el-minden-hitemet-az-abortuszellenzok-mozgalmaban/

http://iphigeniaemleklap.blogspot.hu/2011/04/e-ketto-kell-nekem.html

http://welemeny.transindex.ro/?cikk=13998

http://www.nytimes.com/2007/10/12/world/12abortion.html?_r=1

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/facts-induced-abortion-worldwide

http://kettosmerce.blog.hu/2015/08/07/abortusz_manipulacio_heti_valasz

http://kettosmerce.blog.hu/2015/08/09/eletvedok_az_abortusz_es_a_nok_ellen_az_egyesult_allamokban_2_resz

 

 

One thought on “Hivatalos bocsánatkérés felszólításra

  1. Magyarország a teljes Európai Unió vonatkozásában a harmadik(!) helyen, illetve világviszonylatban a nyolcadik(!) helyen áll a művi terhességmegszakítással végződő várandósságok arányát nézve.

    1956. június 4., az 1043/1956. számú minisztertanácsi rendelet (az abortuszt jogszerűvé tévő első rendelet) kihirdetésének napja óta 2012-ig Magyarországon a megfogant gyermekek 44%-át(!), összesen közel 6 000 000 gyermeket abortáltak.

Comments are closed.

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány