A KURÁTORI GYAKORLAT ÉS DISZKURZUS SZÓTÁRA kiállításán bemutatott videointerjúk megtekinthetők a projekt honlapján

2013. december 6. és 7. között, egy kiállítás és egy beszélgetés keretében mutattuk be A kurátori gyakorlat és diszkurzus szótára (Curatorial Dictionary) nevű tranzit.hu projekt első fázisát. A 2012-ben indult, hosszútávú kutatási projekt jelenleg egy magyar-angol nyelvű, online szótár formáját ölti. A projektmunkacsoport a nemzetközi kurátori-kortárs művészeti diszkurzusban leggyakrabban használt, ám korántsem egyértelmű fogalmak értelmezésére tesz kísérletet. A szótárban továbbá az angol nyelvű szakszavak sok esetben hiányzó magyar megfelelőire tett javaslatok is olvashatók.

cd_inverz_edit.jpg

A szótár projektmunkacsoport tagjai: Beöthy Balázs, művész; Erőss Nikolett, kurátor, Frazon Zsófia, etnográfus; Lázár Eszter, kurátor és Szakács Eszter, kurátor (tranzit.hu), a szótár szerkesztője.

A kiállításon hat videóinterjú volt látható Magyarországon, illetve a kelet-európai régióban dolgozó szakemberekkel, akik saját projektjeik bemutatásán keresztül reflektáltak a szótár egy-egy szócikkének vagy az azokhoz kacsolható fogalmak különböző aspektusaira. Az interjúk egyben a szótárprojekt következő fázisát is előkészítik: a továbbiakban azt tervezzük, hogy az uralkodó, “nemzetközi” kurátori diszkurzust, az abból gyakran kimaradó, más nézőpontú reflexiókkal, illetve gyakorlatokkal árnyaljuk. 

A videóinterjúkban megszólalókBencsik Barnabás (kurátor, Budapest) KissPál Szabolcs (művész, Budapest), Somogyi Hajnalka (kurátor, Budapest), Tordai S. Attila (kurátor, tranzit.ro, Kolozsvár), Jelena Vesić (független kurátor, író, Belgrád) és Raluca Voinea (kurátor, tranzit.ro, Bukarest). 

Többek között a geopolitikai megközelítésről beszélt az interjúban Bencsik Barnabás a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményezési politikájának tekintetében. Jelena Vesić is a geopolitika fogalmát elemzi a videóban, valamint az egyik hosszútávú kutatási és kiállítási projektjének a Political Practices of (post-) Yugoslav Art bemutatás előtt, a kelet-európai művészet fogalmának diszkurzív kialakulásáról is szót ejt.

Tordai-S Attilát a Kortárs Művészeti Népiskola (SPAC) nevű kezdeményezéséről kérdeztük. Ennek vonatkozásában arról is beszélgettünk, hogy értelmezhető-e ez az iskola-projekt az ún. oktatási fordulat (educational turn) fogalmával, illetve tekinthető-e egyáltalán a SPAC művészeti projektnek. A kurátori (szemlélet) (curatorial) fogalmáról kérdeztük Somogyi Hajnalkát, aki ehhez kapcsolódóan a Yona Friedman: A nemépítés gyakorlata című projekt létrejöttének folyamatát osztotta meg a videóinterjúban, amelynek Erőss Nikolettel együtt volt a kurátora.

KissPál Szabolccsal a Szabad Művészek gyakorlatáról, a részvételiségről, valamint az aktivizmus és a művészet kapcsolatáról, illetve hasonlóságáról beszélgettünk. Raluca Voineát is a részvételen alapul művészeti gyakorlatokról (participation), és az egyik típusáról, a pulic art-ról kérdeztük. Arra is kitértünk, hogy vannak-e különbségek abban, ahogy ez a fogalom és a hozzá kacsolódó gyakorlat megnyilvánul például Londonban, Berlinben vagy Bukarestben. A videóban Voinea példaként a The KNOT című public art projektet említi, amelynek az egyik kurátora volt.

A videóinterjúkat és a kiállítás koncepcióját készítette: Karas David, művész; Lepsényi Imre, művész, designer, és Szakács Eszter, kurátor.

A szótár honlapja: http://tranzit.org/curatorialdictionary/

Szakács Eszter

© 2024 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány