TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – negyedik rész

Az alábbi TGM posztból kiderül, miért olyan fontos a voltaképpeni (filozófiai) kommunizmus kapcsán felvázolt filozófiai jelleg, illetve fölvilágosodás emancipatorikus hagyatékának tudatosítása az antikommunizmusok kritikai vizsgálatában. A fasizmus, mint antikommunizmus esetében azért, mert a (filozófiai) kommunizmus radikális társadalomkritikát hordozó potenciálját felismeri, ezért át is értelmezi. A […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – harmadik rész

Mennyiben lehet párhuzamot találni a voltaképpeni (filozófiai) kommunizmus és az evangéliumok üzenetei között?  Miért téved Boris Groys mikor azt állítja, hogy a szovjet kommunizmus, valóban kommunizmus? A kommunizmusellenes kortárs beállítódás történeti eredőit vizsgáló cikksorozatunk következő posztjában TGM a kommunizmus, mint egyetlen sikeres kapitalizmuskritika filozófiai jellegét […]


TGM: It’s All Over now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – második rész

Kevesen gondolnánk, hogy a létező szocializmus volt Kelet Európa egyetlen polgári korszaka. Tamás Gáspár Miklós antikommunizmusról szóló posztjainak következő részében a filozófiai kommunizmus történeti ellentmondásossága kapcsán a fölvilágosodás létező szocializmusbeli örökségéről értekezik mélyrehatóan. A tranzitblogon részletekben publikált tanulmány alábbiakban megfogalmazott egyik kérdésére   – ti. […]


TGM: It’s All Over Now, Baby Blue. Antikommunizmus ma – első rész

Nincs kellő nagyságú, mozgósítható és tudatos tömeg a magyar közélet baloldali szegmensében. Pontosan mi blokkolja a társadalmi mozgósítás baloldali hagyományait? Tamás Gáspár Miklósnak a kommunizmusellenesség  jelenségéről szóló, tranzitblogon megjelenő bejegyzései egy összefüggő tanulmány részei. A részletekben közölt szöveg a kommunizmus mint szitokszó és a kulturális […]


Élet/rajz, avagy a rajzolt élet hangjai. Charlotte Salomon: Leben? oder Theater? Ein Singespiel

Charlotte Salomon (1917–1943) kiállítása a kasseli dOCUMENTA-n e sorok írója számára igazi meglepetés volt. Ugyan az – „állítólag” átfogó koncepciót szándékosan mellőző – idei dOCUMENTA rejtett intenciói közé tartozott nem kortárs művészek bemutatása is, ám Salomon képei egyszerre voltak történetiek, amennyiben egy nácik elől  Franciaországba […]


A gondolatgerjesztő test. Politikum, társadalomkritika és testkultúra a Kassák Múzeumban

A Kassák Múzeum Elmozdulás: munkáskultúra és életmódreform a Madzsar-iskolában című időszaki kiállítása valódi „kísérlet”, amennyiben megpróbálja komolyan venni ezt a sajnos közhellyé laposodott kifejezést. A tárlat nem arra kíváncsi, hogy a mozdulatban testet öltő önkifejezési forma művészet-e a szó polgári esztétikai vonatkozásában, hanem arra, hogy […]Az elmúlás piszkozatai és a halál pornográfiája – Sally Mann amerikai anzixa

Az A Matter of Time című, jelenleg Stockholmban látható kiállítás reprezentatív keresztmetszetét adja Sally Mann eddigi munkásságnak. A korai művektől, a nagy felháborodást keltő, gyermekeit nemegyszer meztelenül ábrázoló családi képeken (Immediate Family) át egészen a férje betegségéről és testi leépüléséről (Proud Flesh) szóló, vagy a […]Megyei múzeumok hosszú éjszakája

A Múzeumok Éjszakáján, június 16-án, az OSA (Open Society Archives ) izgalmas dookumentumok sorát mutatta be a hazai megyei múzeumok helyzetéről. A kiállítás egyetlen napig tartott, s a dokumentumok egy része azóta sem volt hozzáférhető sehol. A tranzitblog most az OSA jóvoltából bemutat egy listát […]


© 2021 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány