Következő olvasókör: július 1, szerda 18.00 Labor

A tranzit. hu Művészeteleméleti és Gyakorlati Szabadiskolájának júniusi vendégei Paul O’Neill és Mick Wilson lesznek. Jelentkezési határidő június 1, részletekről ld. alább. Június 1, szerda,18.00-19.30, Labor, olvasókör, vezeti: Lázár Eszter, kurátor, tanársegéd, képzőművészetelmélet tanszék MKE. Szöveg: Irit Rogoff: Turning http://www.e-flux.com/journal/view/18 A szeminráriumi előkészületek részeként összegyűjtjük […]


4/4 Autómontázs (Németh Hajnal)

Van Thomas Mitchellnek egy tanulmánya, amelynek már a címében is azt ígéri, hogy a 21. századi technikai sokszorosításról fog beszélni, Benjamin után szabadon: A műalkotás a biokibernetikus sokszorosítás korszakában. A magyar fordításból kimaradt egy nagyobb rész, melyben Mitchell példákat hoz a biokibernetikus sokszorosítás kortárs művészeti […]


3/4 Allegorikus fényképek (Hajas, Erdély)

Erdély Miklós: Fényképezni tilos, 1974 Walter Benjaminnak a német szomorújáték allegorikus természetéről írott értekezése, mely egyébiránt az allegória nevet messze túlviszi magán a művészettörténetben hagyományosan allegóriának nevezett képen, és már a jelentésétől megfosztott jel szinonimájaként érti, szóval Benjamin értekezése nem választható el attól a másik […]


Olvasókör, május 23, hétfő 17.00, Labor

A tranzit. hu Művészeteleméleti és Gyakorlati Szabadiskolájának júniusi vendégei Paul O’Neill és Mick Wilson lesznek. Június 16. 18.00 Paul O’Neill nyilvános előadésa (tervezett helyszín MKE) Június 17-18, 10.00-17.00, Paul O’Neill és Mick Wilson szemináriuma a Curating and the Educational Turn című könyvükről. Helyszín: Labor, V.ker. […]1/4 Szomorújáték, allegória (Walter Benjamin)

A következő néhány bejegyzésben, mely egy olvasónapló formáját ölti, azt taglalom, hogy „milyen vizuális formában és milyen tartalommal lehet manapság a bennünket körülvevő világról kritikusan gondolkodni”. Ám ezt a „manapság”-ot kiterjesztem a félmúltra, leginkább azért, mert érdekel, hogy bizonyos konceptuális művészek, illetve műveik milyen értelemben […]Prospect 80/1 – Joy and Disaster

Harmincegy évvel ezelőtt az európai kortárs képzőmvészeti élet akkor már ismert, azóta élő legendává nőtt szereplője és alakítója, Jan Hoet (1938), aki később többek között az 1992-es Documenta kurátora is volt, Prospect 80/1 címmel hat magyar művész, Erdély Miklós, Hajas Tibor, Halász András, Károlyi Zsigmond, […]


© 2021 Tranzit Hungary Közhasznú Egyeslüet

A tranzit program fő támogatója az Erste Alapítvány